Ledamöter i Stockholms läns läkemedelskommitté

Rickard Malmström

Rickard Malmström
Tf ordförande
Docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
Kristina Ateva

Kristina Ateva
Apotekare, farmaceutisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Rose Marie Hallin Rose Marie Hallin
Sjuksköterska
Kvalitet och Patientsäkerhet, Karolinska universitetssjukhuset
Jan Hasselström

Jan Hasselström
Med dr, allmänläkare
Storvretens vårdcentral, Tumba
Roger Henriksson

Roger Henriksson
Professor, avdelningschef
Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Thomas Kahan

Thomas Kahan
Adj professor, överläkare
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
Synnöve Lindemalm

Synnöve Lindemalm
Med dr, bitr överläkare
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset
Mussie Msghina

Mussie Msghina
Docent, överläkare
Psykiatri Sydväst
Christer Norman

Christer Norman
Allmänläkare
Salems vårdcentral
  Karolina Nowinski
Med dr, specialistläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
Marie-Louise Ovesjö

Marie-Louise Ovesjö
Med dr, överläkare
Klinisk farmakologi, Södersjukhuset
Peter Persson

Peter Persson
Farm dr, apotekare
Chefläkargruppen, Capio S:t Görans sjukhus
Pauline Raaschou Pauline Raaschou
Med dr, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset samt
Läkemedelsenheten, Danderyds sjukhus
Michael Runold

Michael Runold
Med dr, överläkare
Lung- och allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset
Magnus Röjvall

Magnus Röjvall
Allmänläkare
Capio vårdcentral Kungsholmen
Torbjörn Söderström

Torbjörn Söderström
Med dr, chefläkare
Kvalitet och Patientsäkerhet, Karolinska universitetssjukhuset
Eva Wikström Jonsson Eva Wikström Jonsson
Docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset


Rumiana Zlatewa
Specialist i kardiologi och internmedicin
CityHeart Hjärtspecialistmottagning

Uppdaterad: 2018-02-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se