Producentoberoende fortbildning

Producentoberoende fortbildning

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråden är landstingets i särklass största fortbildare av vårdpersonal inom läkemedelsfrågor.

Det är kommitténs uppgift att identifiera brister i läkemedelsanvändningen, göra de påpekanden som behövs och att erbjuda utbildning för att avhjälpa bristerna.

   Sök och boka fortbildning  

Läkemedelskommittén kan erbjuda information och utbildning som är helt producentoberoende och som utgör en motpart till läkemedelsindustrins marknadsföring och kommersiella information. Utbildningen är dessutom kostnadsfri för vårdgivare och riktas både till läkare och sjuksköterskor inom alla terapiområden.

Utbildningen sker i flera olika former: öppna seminarier, uppsökande verksamhet till länets alla vårdcentraler och i nio fortbildningsnätverk. För läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar i vården.

1 000 tillfällen per år

Varje år arrangeras närmare 1 000 fortbildningsaktiviteter, över 600 på vårdcentraler. Omkring 25 000 personer deltar i aktiviteter.

Bilden: Eva Wikström Jonsson, docent, klinisk farmakolog, är en av informationsläkarna och ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté.


Uppdaterad: 2017-01-09

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Sök fortbildning