Expertråd i Stockholms läns läkemedelskommitté

Allmänmedicin

Jan Hasselström, med dr, distriktsläkare, ordförande
Storvretens vårdcentral, Tumba
jan.hasselstrom@sll.se
Helena Alfredsson, distriktsläkare
Tranebergs vårdcentral

Susanne Barenius, distriktsläkare
Sjöstadsdoktorn

Pierre Bergensand, distriktsläkare
Stuvsta vårdcentral

Jessica Freudenthal, med dr, distriktsläkare
Kungsholmsdoktorn

Sara Hallander
, informationsläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Magnus Hansson, ST-läkare
Vårdcentralen Hemse, Gotland

Alexander Hedman, distriktsläkare
Mörby vårdcentral

Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare
Norrtälje Södra vårdcentral

Åsa Leufvén, distriktsläkare
Tranebergs vårdcentral

Christer Norman, distriktsläkare
Salems vårdcentral samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Magnus Röjvall, distriktsläkare
Capio vårdcentral Kungsholmen

Marie Schill, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Mattias Schmidt, distriktsläkare
Råsunda vårdcentral

Kajsa Sundqvist, distriktsläkare
Boo vårdcentral

Jenny Sylwan, distriktsläkare
S:t Eriks vårdcentral

Maria Wolf, distriktsläkare
Salems vårdcentralAnalgetika och reumatologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare, ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@ki.se
Susanne Elfving, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Per Fürst, överläkare
Palliativt centrum, Stockholms sjukhem

Per-Johan Jakobsson, professor, specialistläkare
Reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Karl-Åke Jansson
, docent, överläkare
Ortopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Eva Karlsson Holm, distriktsläkare
Ektorps vårdcentral och
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Stefan Lundeberg, med dr, överläkare
Smärtbehandlingsenheten för barn, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset

Jan Persson, med dr, överläkare
Beteendemedicin, Medicinsk psykologi,
Karolinska universitetssjukhuset

Nanna de Rezende Strander, funktionsenhetschef
Högspecialiserad smärta, Perioperativ medicin och smärta
Karolinska universitetssjukhuset

Bo Ringertz
, docent, överläkare
Reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Sjödahl, distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr

Karl-Fredrik Sjölund, med dr, överläkare
Smärtcentrum, ANOPIVA, Karolinska universitetssjukhusetAnestetika, vätsketerapi och nutrition

Expertrådets utlåtanden »

Inga Tjäder, med dr, överläkare, ordförande
ANOPIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
inga.tjader@sll.se
Annette Bejersten, med dr, överläkare
Anestesikliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Jan-Erik Crotto, med dr, överläkare
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Visby lasarett

Andreas Gidlöf, med dr, bitr överläkare
AnOpIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Johannes Jacks, bitr överläkare
Barn-IVA/Barn-anestesi, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset

Maria Juhasz Haverinen, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Michael Lagerkranser, docent, specialistläkare

Silvia Lindqvist Nunes, med dr, bitr överläkare
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus

Margareta Mure, docent, överläkare
AnOpIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Åke Norberg, med dr, överläkare
AnOpIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Marianne Segander, leg apotekare
Kvalitet och verksamhetsutveckling, Danderyds sjukhus

Eva Selldén, med dr, överläkare
AnOpIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Lars Sundholm, överläkare
VO Anestesi och intensivvård, Södersjukhuset

Annika Wilking Lindh, överläkare
AnOpIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhusetEndokrinologiska och metabola sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Charlotte Höybye, docent, överläkare, ordförande
Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska universitetssjukhuset
charlotte.hoybye@sll.se
Ann-Sofie Bolmér, överläkare
Endokrint centrum, Capio S:t Görans sjukhus

Jan Calissendorff, med dr, överläkare
Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska universitetssjukhuset

Pontus Curman, överläkare
Medicinkliniken, Ersta sjukhus

Amira Elimam,
med dr, överläkare
DEMO, Barnmedicin 2, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kristin Hjörleifsdottir-Steiner, med dr, distriktsläkare
Akademiskt primärvårdcentrum, Flemingbergs vårdcentral

Mikael Lehtihet, docent, överläkare
Medicinkliniken, Endokrint centrum
Capio S:t Görans sjukhus

Sissela Liljeqvist, överläkare
Diabetes- och endokrinologmottagningen
Visby Lasarett

Hans Lundin, med dr, distriktsläkare
Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO

Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare, klinisk farmakolog
Klinisk farmakologi, VO Internmedicin, Södersjukhuset

Mats Palmér, docent, överläkare
Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska universitetssjukhuset

Anna Ugarph Morawski, med dr, husläkare
Husläkarmottagningen, Stockholms sjukhem

Per Wändell, senior professor, distriktsläkare
Akademiskt primärvårdscentrumGastroenterologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mikael Lördal, med dr, överläkare, ordförande
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus
mikael.lordal@sll.se
Kristina Aggefors, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Johan Holm, ST-läkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Jasinski, allmänläkare
Husläkarmottagningen, Sophiahemmet

Marjo Kapraali, med dr, överläkare
VO Geriatrik-Medicin, Södertälje sjukhus

Per Karlén, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus

Perjohan Lindfors, med dr, specialistläkare
Sollentuna specialistklinik

Petter Malmborg
, med dr, överläkare
Enheten för pediatrisk gastroenterologi, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Franz Rücker, överläkare
Medicinkliniken, Visby lasarett

Dag Stockeld, docent, överläkare
Kirurgkliniken, Danderyds sjukhus

Charlotte Söderman, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Sigurd Vitols, adj professor, specialistläkare
Karolinska Institutet och SBUGeriatriska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Pauline Raaschou, med dr, överläkare, ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
pauline.raaschou@sll.se 
Alexandre Bonnard, överläkare
Capio Geriatrik Nacka

Yvonne Freund Levi, med dr, överläkare
Psykiatriska kliniken, Tiohundra
Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Kristina Kallin, med dr, överläkare
Capio geriatrik, Dalens sjukhus

Patrik Mattsson, överläkare
Äldrepsykiatrisk mottagning, Psykiatri Nordväst

Kristina Persson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Dorota Religa, docent, överläkare
Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Karin Tiger, distriktsläkare
Ektorps vårdcentralHjärt-kärlsjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Karolina Nowinski, med dr, specialistläkare, tf ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
karolina.nowinski@sll.se
Roswitha Abelin, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Frieder Braunschweig
, adj professor, överläkare
Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Tomas Forslund, med dr, distriktsläkare
Gröndals vårdcentral

Johan Hulting, docent, överläkare
Medicinkliniken, Södersjukhuset

Jens Jensen, docent, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Thomas Kahan, adj professor, överläkare
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Rickard Malmström, docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Arne Martinsson, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Joakim Olbers, bitr överläkare
VO Kardiologi, Södersjukhuset

Franz Rücker, överläkare
Medicinkliniken, Visby lasarett

Karin Schenck Gustafsson, senior professor, överläkare
Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhusetHud- och könssjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Lena Hagströmer, överläkare/verksamhetschef, ordförande
Hudkliniken, Södersjukhuset
lena.hagstromer@sll.se

Jeni-Luminita Dragomir de Leyva, distriktsläkare
Stenhamra hälsocentral

Farahnaz Ghalebandi,
leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Jonatan Lindh
, med dr, bitr överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Irina Magnusson Tchernova, överläkare
Hudkliniken/Sesam, Danderyds sjukhus

Cristina Oprica, med dr, specialistläkare
Diagnostiskt Centrum Hud

Karin Popovic, med dr, överläkare
Hudkliniken, Danderyds sjukhus

Karin Sartorius, med dr, överläkare
Hudkliniken, Södersjukhuset

Maria Sund Böhme, med dr, överläkare
Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Arne Wikström,
docent, överläkare
Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhusetInfektionssjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Annika Hahlin, leg apotekare, tf ordförande
Strama Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
annika.hahlin@sll.se
Maria Amér, överläkare
VO medicinska och opererande specialiteter
Enheten för infektions - och lungmedicin, Visby lasarett

Paulina Dalemo, bitr överläkare
Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Jesper Ericsson, överläkare
Infektion, Danderyds sjukhus

Jaran Eriksen
, med dr, specialistläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Margareta Eriksson, docent, överläkare
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset

Anna Granath, med dr, överläkare
Öron- näs- och halskliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Hani Khalifa, distriktsläkare
Mörby vårdcentral

Owe Källman, med dr, bitr smittskyddsläkare, överläkare
Smittskydd Stockholm

Elisabeth Löfvenborg
, överläkare
Jakobsbergsgeriatriken, Jakobsbergs sjukhus

Christer Norman, specialist i allmänmedicin
Salems Vårdcentral samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Malin Rinder, med dr, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhusetLuftvägs- och allergisjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Michael Runold, med dr, överläkare, ordförande
Lung Allergi kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
michael.runold@sll.se
Helena Almer, distriktsläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Elin Dahlén, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Ingemansson, med dr, överläkare
Sollentuna Barn- och ungdomsmottagning

Henrik Ljungberg
, med dr, överläkare
Lungenheten, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset

Karin Toll, med dr, överläkare
Öron- näs- och halskliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Eva Wikström Jonsson, docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhusetMedicinska njursjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Peter Bárány, docent, överläkare, ordförande
Njurmedicinkliniken, Karolinska universitetssjukhuset
peter.barany@sll.se
Caroline Asplund, distriktsläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Fredrik Dunér, med dr, överläkare
Njurmedicinkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Carl-Gustaf Elinder, adj professor, överläkare
Njurmedicinkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Lysann Essinger, bitr överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Marie Evans, med dr, specialistläkare
Njurmedicinkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sara Lind af Hageby, med dr, bitr överläkare
Njurmedicinkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Josefin Mörtberg, bitr överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus
 
Staffan Rosenborg, med dr, bitr överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Lars Wennberg, docent, överläkare
Transplantationskliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Ulf Åman, överläkare
HandengeriatrikenNeurologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mia von Euler, docent, överläkare, ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
mia.von.euler@ki.se
Anders Johansson, med dr, överläkare
Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Martin Lindberger, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus och
Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Desirée Loikas,
leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

David Nelson,
med dr, överläkare
ANOPIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Fredrik Piehl, professor, överläkare
Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Joakim Tedroff, docent, specialistläkare
Läkarhuset Utsikten

Kristina Tedroff, docent, överläkare
Neuropediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus,
Karolinska universitetssjukhuset

Anna Törring, ST-läkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Elisabet Waldenlind
, docent, överläkare
Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Katarina Wide, med dr, överläkare
Neuropediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset

Anna Zucco, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningenObstetrik och gynekologi

Expertrådets utlåtanden »

Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare, ordförande
Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
angelica.linden-hirschberg@sll.se
Mats Bergström, överläkare
Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Git Ljunggren, med dr, specialistläkare
BB Stockholm

Lena Marions, docent, överläkare
Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Gunnar Möllerström, specialistläkare
Oxbackskliniken, Södertälje

Birgitta Norstedt Wikner, med dr, specialistläkare
Karolinska Institutet och Socialstyrelsen

Anette Sjösten, med dr, specialistläkare
Läkargruppen Victoria, StockholmOnkologiska och hematologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Roger Henriksson, professor, avdelningschef, ordförande,
Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
roger.henriksson@sll.se
Johan Falkenius, bitr överläkare
Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Alan Fotoohi, med dr, specialistläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Theodoros Foukakis
, docent, överläkare
Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Karin Holmsten, bitr överläkare
Kirurgkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Elin Jerremalm, med dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marita Lagergren Lindberg, med dr, överläkare
Palliativa vårdenheten, Byle Gård

Pehr Lind, docent, verksamhetschef
Onkologiska kliniken, Södersjukhuset 

Per Ljungman,
professor, verksamhetschef
Centrum för allogen stamcellstransplantation
Karolinska universitetssjukhuset

Sven-Åke Lööv, processledare cancerläkemedel
Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ludvig Petersson, med dr, ST-läkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Elisabeth Ryd-Ausén,
sjuksköterska
Onkologisk mottagning, Capio S:t Görans sjukhus

Stefan Söderhäll
, med dr, överläkare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset och
Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland

Beatrice Tinge, överläkare
Onkologienheten, Visby lasarettPlasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Expertrådets utlåtanden »

Margareta Holmström, docent, överläkare, ordförande
Hematologiskt Centrum, Koagulationsmottagningen
Karolinska universitetssjukhuset
margareta.holmstrom@sll.se
Sarah Balster, specialistläkare
Medicinkliniken, Södertälje sjukhus

Johan Eklund,
leg apotekare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Eva-Lotta Hempel, bitr överläkare
Hematologiskt Centrum, Karolinska universitetssjukhuset  

Hans Johnsson, docent, överläkare
Akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Karl-Gösta Ljungström, docent, specialistläkare

Lars-Göran Lundberg, överläkare
Internmedicin, Södersjukhuset

Karolina Nowinski, med dr, ST-läkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Rayomand Press, med dr, överläkare
Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Elisabeth Sjönell, allmänläkare
Boo vårdcentral

Eli Westerlund,
med dr, överläkare
Medicinkliniken, Danderyds sjukhusPsykiatriska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mussie Msghina, docent, överläkare, ordförande
Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset
mussie.msghina@sll.se
Joar Guterstam, ST-läkare
Beroendecentrum Stockholm, SLSO

Aleksander Mathé, senior professor, överläkare
Mottagningen för affektiva sjd, S:t Eriksplan
Norra Stockholms psykiatri, SLSO

Cecilia Månsson, överläkare
BUP Solna, BUP-divisionen, SLSO

Marie Persson, farm lic, leg apotekare 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Diana Radu Djurfeldt, med dr, överläkare
Internetpsykiatrienheten och mottagningen för tvångssyndrom
Psykiatri Sydväst, SLSO
 
Maria Silverberg-Mörse, överläkare
BUP Funk, BUP-divisionen, SLSO 

Karin Sparring Björkstén, med dr, överläkare
Psykiatri Södra Stockholm, SLSO

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Anna Zucco, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningenRadiologiska läkemedel

Torkel Brismar, docent, överläkare, ordförande
Röntgenkliniken, Karolinska universitetssjukhuset
torkel.brismar@gmail.com
Håkan Almqvist, bitr överläkare
Neuroradiologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Marie Beermann, överläkare
VO Bild och funktion, Danderyds sjukhus

Lennart Blomqvist
, adj professor, överläkare
Röntgenkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Per Grybäck, med dr, överläkare
Röntgenkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Helena Ramström, farm dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Anders Svensson, utvecklingssjuksköterska
Röntgenkliniken, Karolinska universitetssjukhusetSärläkemedel

Ricard Nergårdh, med dr, överläkare, ordförande
Barnmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset
ricard.nergardh@ki.se
Åsa Andersson, leg apotekare
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset

Johan Bratt, docent, chefläkare
Medicinska staben, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Pierre Lafolie, docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Per Ljungman, professor, verksamhetschef
Centrum för allogen stamcellstransplantation
Karolinska universitetssjukhuset

Niklas Pal, med lic, överläkare
Barnonkologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska universitetsjukhuset

Marie Persson, farm lic, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Bo Ringertz, docent, överläkare
Reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Magnus Thyberg, avdelningschef, leg apotekare
Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningenUrologi

Expertrådets utlåtanden »

Tareq Alsaody, överläkare, ordförande
VO Kirurgi-ortopedi-urologi, Södertälje sjukhus
tareq.alsaody@sll.se
Bengt-Erik Carbin, med dr, specialistläkare
Sophiahemmet

Susanne Elfving, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Caroline Elmér, med dr, specialistläkare
Stockholms UroGynmottagning

Anders Lideståhl, bitr överläkare
Urologiska kliniken, Karolinska univeristetssjukhuset

Diana Rydberg
, specialistläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Filip Sydén, ST-läkare
Kirurgkliniken, S:t Görans sjukhusVaccinationer

Expertrådets utlåtanden »

Maria Rotzén Östlund, med dr, bitr smittskyddsläkare, ordförande
Smittskydd Stockholm
maria.rotzen-ostlund@sll.se

Johan Alm, med dr, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset

Jeanette Björnell, specialistsjuksköterska, vårdutvecklare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Margareta Blennow
, med dr, överläkare
Barnhälsovårdsenhet Syd, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Isabella Ekheden, ST-läkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Lena Frenzel, sjuksköterska
Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset

Moa Grahm, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marta Granström
, professor, överläkare
Kliniken för klinisk mikrobiologi,
Karolinska universitetssjukhuset

Giselle Hedberg, barnsjuksköterska, skolsköterska
Skolhälsan, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Mona Insulander, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm

Ylva Karlsson, skolläkare
Järfälla kommun

Karolina Lindström, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Lars Lindqvist, adj professor, överläkare
Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Barbro Lönnkvist, specialistsjuksköterska
Elevhälsans medicinska insats
Huddinge kommun

Helena Martin
, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Josef Milerad, docent, skolöverläkare
Utbildningsförvaltningen, Lidingö stad

Sahar Nejat, specialistläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Johanna Rubin, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Ann-Christine Sjöblom
, distriktsläkare
Liljeholmens vårdcentral

Katarina Widgren, ST-läkare
Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Veronica Woxén
, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm

Åke Örtqvist, docent, överläkare
Smittskydd StockholmÖgonsjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Leif Tallstedt, docent, överläkare, ordförande
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus
leif.tallstedt@sankterik.se
Sylvia Almlöf Sarman, med doktor, överläkare
Retinamottagningen, S:t Eriks Ögonsjukhus

Kristina Ateva,
leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enping Chen
, docent, överläkare
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus

Nils Marén, ögonläkare
Ögonmottagningen, Läkarhuset Farsta

Emma Nivenius, med dr, överläkare
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus

Lars Roos, distriktsläkare
Storvretens vårdcentral

Karin Söderberg Löfdal, med dr, specialistläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset


 


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se