Expertråd i Stockholms läns läkemedelskommitté

Allmänmedicin

Jan Hasselström, med dr, distriktsläkare, ordförande
Storvretens vårdcentral, Tumba
jan.hasselstrom@sll.se
Helena Alfredsson, distriktsläkare
Tranebergs vårdcentral

Pierre Bergensand, distriktsläkare
Stuvsta vårdcentral

Jessica Freudenthal, med dr, distriktsläkare
Kungsholmsdoktorn

Sara Hallander
, informationsläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Magnus Hansson, ST-läkare
Vårdcentralen Hemse, Gotland

Alexander Hedman, distriktsläkare
Mörby vårdcentral

Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare
Norrtälje Södra vårdcentral

Jacob Lagercrantz, med dr, distriktsläkare
Rudans vårdcentral

Åsa Leufvén, distriktsläkare
Tranebergs vårdcentral

Christer Norman, distriktsläkare
Salems vårdcentral samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Magnus Röjvall, distriktsläkare
Capio vårdcentral, Kungsholmen

Marie Schill, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Mattias Schmidt, distriktsläkare
Råsunda vårdcentral

Kajsa Sundqvist, distriktsläkare
Boo vårdcentral

Jenny Sylwan, distriktsläkare
S:t Eriks vårdcentral

Maria Wolf, distriktsläkare
Salems vårdcentralAnalgetika och reumatologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare, ordförande
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@ki.se
Susanne Elfving, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Per Fürst, överläkare
Palliativt centrum, Stockholms sjukhem

Per-Johan Jakobsson, professor, specialistläkare
PF Spondartritsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Karl Åke Jansson
, docent, överläkare
PO Rekonstruktiv ortopedi, Karolinska universitetssjukhuset

Eva Karlsson Holm, distriktsläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Åsa Landerholm, med dr, specialistläkare
Farsta Neurologi, Farsta

Stefan Lundeberg, med dr, överläkare
FE Smärta barn, FO Barn PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Jan Persson, med dr, överläkare
FE Beteendemedicin, FO Medicinsk psykologi,
Karolinska universitetssjukhuset

Nanna de Rezende Strander, bitr överläkare
FE Högspecialiserad smärta, FO Perioperativ medicin
och smärta, Karolinska universitetssjukhuset

Bo Ringertz
, docent, överläkare
PF Artritsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Sjödahl, distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr

Karl-Fredrik Sjölund, med dr, överläkare
FE Högspecialiserad smärtvård, FO Perioperativ medicin
och smärta, Karolinska universitetssjukhusetAnestetika, vätsketerapi och nutrition

Expertrådets utlåtanden »

Inga Tjäder, med dr, överläkare, ordförande
FE Intensivvård Huddinge, PMI, Karolinska universitetssjukhuset
inga.tjader@sll.se
Eva Christensson, bitr överläkare
FO Buk, neuro och ÖNH-operation, PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Jan-Erik Crotto,
med dr, överläkare
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Visby lasarett

Andreas Gidlöf, med dr, bitr överläkare
FE Intensivvård Solna, PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Johannes Jacks, bitr överläkare
FE Barnintensivvård BIVA, FO Barn PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Maria Juhasz Haverinen, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Michael Lagerkranser, docent, specialistläkare

Silvia Lindqvist Nunes, med dr, överläkare
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus

Åke Norberg, med dr, överläkare
FE Övre buk och urologoperation, PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Marianne Segander, leg apotekare
Produktion och verksamhetsanalys, Danderyds sjukhus

Eva Selldén, med dr, överläkare
Anestesi och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus

Lars Sundholm, överläkare
VO Anestesi och intensivvård, Södersjukhuset

Per Wallén, överläkare
Anestesikliniken, S:t Görans sjukhus

Annika Wilking Lindh, med dr, överläkare
FE Gynekologi, ÖNH och öppenvårdsoperation, PMI
Karolinska universitetssjukhusetEndokrinologiska och metabola sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Charlotte Höybye, docent, överläkare, ordförande
PF Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset
charlotte.hoybye@sll.se
Ann-Sofie Bolmér, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Jan Calissendorff, med dr, överläkare
PF Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset

Pontus Curman, överläkare
Medicinkliniken, Ersta sjukhus

Amira Elimam,
med dr, överläkare
PF Barnendokrinologi och metabola sjukdomar
Karolinska universitetssjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Mikael Lehtihet, docent, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Sissela Liljeqvist, överläkare
Diabetes- och endokrinologmottagningen, Visby Lasarett

Hans Lundin, med dr, distriktsläkare
Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO

Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare, klinisk farmakolog
Kvalitet och utvecklingsavdelningen, Södersjukhuset

Mats Palmér, docent, överläkare
PF Diabetes och metabolism, Karolinska universitetssjukhuset

Anna Ugarph Morawski, med dr, husläkare
Husläkarmottagningen, Stockholms sjukhem

Per Wändell, senior professor, distriktsläkare
Karolinska InstitutetGastroenterologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mikael Lördal, med dr, överläkare, ordförande
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus
mikael.lordal@sll.se
Kristina Aggefors, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Francesca Bresso, med dr, överläkare
PF Mag-tarmsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Johan Holm
, ST-läkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Jasinski, allmänläkare
Husläkarmottagningen, Sophiahemmet

Marjo Kapraali, med dr, överläkare
VO Geriatrik-Medicin, Södertälje sjukhus

Per Karlén, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus

Perjohan Lindfors, med dr, specialistläkare
Sollentuna specialistklinik

Petter Malmborg
, med dr, överläkare
Enheten för pediatrisk gastroenterologi, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Franz Rücker, överläkare
Medicinkliniken, Visby lasarett

Dag Stockeld, docent, överläkare
Kirurgkliniken, Danderyds sjukhus

Charlotte Söderman, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Sigurd Vitols, adj professor, specialistläkare
Karolinska Institutet och SBUGeriatriska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Pauline Raaschou, med dr, överläkare, ordförande
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
pauline.raaschou@sll.se 
Alexandre Bonnard, överläkare
Capio Geriatrik Nacka

Yvonne Freund Levi, docent, överläkare
EC Psykiatri och beroende, Tiohundra

Patrik Mattsson, överläkare
Äldrepsykiatrisk mottagning, Psykiatri Nordväst

Christian Molnár, leg läkare
Familjeläkarna i Saltsjöbaden

Kristina Persson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Dorota Religa, docent, överläkare
PO Den åldrande hjärnan, Karolinska universitetssjukhuset

Sarantos Stasinakis, överläkare
Äldrepsykiatrisk mottagning Nacka, Psykiatri Södra, SLSO

Karin Tiger
, distriktsläkare
Ektorps vårdcentralHjärt-kärlsjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Karolina Nowinski, med dr, specialistläkare, ordförande
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
karolina.nowinski@sll.se
Frieder Braunschweig, adj professor, överläkare
PO Arytmi, Karolinska universitetssjukhuset

Tomas Forslund, med dr, distriktsläkare
Gröndals vårdcentral

Paul Hjemdahl, senior professor, överläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Johan Hulting, docent, överläkare
Internmedicin, Södersjukhuset

Karl Högström, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Erika Hörnfeldt, distriktsläkare
Stureby vårdcentral

Jens Jensen, docent, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Thomas Kahan, adj professor, överläkare
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Rickard Malmström, docent, överläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Arne Martinsson, med dr, överläkare
Akutmedicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Joakim Olbers, bitr överläkare
VO Kardiologi, Södersjukhuset

Franz Rücker, överläkare
Medicinkliniken, Visby lasarettHud- och könssjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Lena Hagströmer, överläkare, ordförande
Hudkliniken, Södersjukhuset
lena.hagstromer@sll.se

Jeni-Luminita Dragomir de Leyva, distriktsläkare
Stenhamra hälsocentral

Farahnaz Ghalebandi,
leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Jonatan Lindh
, med dr, bitr överläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Irina Magnusson Tchernova, överläkare
Hudkliniken/Sesam, Danderyds sjukhus

Cristina Oprica, med dr, specialistläkare
Diagnostiskt Centrum Hud

Karin Popovic, med dr, överläkare
Hudkliniken, Danderyds sjukhus

Karin Sartorius, med dr, överläkare
Hudkliniken, Södersjukhuset

Maria Sund Böhme, med dr, överläkare
Dermatovenereologi, Karolinska universitetssjukhuset

Arne Wikström,
docent, överläkare
PF Venereologi, Karolinska universitetssjukhusetInfektionssjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Kristina Nilsson, överläkare, ordförande
Infektion, VO Hud, reumatologi och infektion,
Danderyds sjukhus
kristina.nilsson@sll.se
Maria Amér, överläkare
Infektionssjukvård, Visby lasarett

Paulina Dalemo, bitr överläkare
PF Subakuta infektioner, Karolinska universitetssjukhuset

Jesper Ericsson, överläkare
Infektion, Danderyds sjukhus

Jaran Eriksen
, med dr, specialistläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Margareta Eriksson, docent, överläkare
PF Barninfektion, Karolinska universitetssjukhuset

Anna Granath, med dr, överläkare
PF Öron, hörsel och balans vuxen, Karolinska universitetssjukhuset

Annika Hahlin, leg apotekare
Strama Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hani Khalifa, distriktsläkare
Mörby vårdcentral

Owe Källman, med dr, bitr smittskyddsläkare, överläkare
Smittskydd Stockholm

Elisabeth Löfvenborg
, överläkare
Jakobsbergsgeriatriken, Jakobsbergs sjukhus

Christer Norman, specialist i allmänmedicin
Salems Vårdcentral samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Alexandros Petropoulos, specialistläkare
FO Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitets-
laboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset

Malin Ryd Rinder, med dr, överläkare
FO Akutsjukvård barn, Karolinska universitetssjukhusetLuftvägs- och allergisjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Michael Runold, med dr, överläkare, ordförande
PO Lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
michael.runold@sll.se
Helena Almer, distriktsläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Elin Dahlén, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Ingemansson, med dr, överläkare
PF Barnallergi och lungmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Henrik Ljungberg
, med dr, överläkare
PF Barnallergi och lungmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Karin Toll, med dr, överläkare
PF Näs och bihålesjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Eva Wikström Jonsson, docent, överläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhusetMedicinska njursjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Peter Bárány, docent, överläkare, ordförande
PF Barnnjursjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
peter.barany@sll.se
Tora Almquist, med dr, överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Caroline Asplund
, distriktsläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Fredrik Dunér, med dr, överläkare
PF Dialyskrävande njursvikt, Karolinska universitetssjukhuset

Carl-Gustaf Elinder, adj professor, överläkare
PF Medicinsk njursjukdom, Karolinska universitetssjukhuset

Lysann Essinger, med dr, överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Marie Evans, med dr, överläkare
PF Dialyskrävande njursvikt, Karolinska universitetssjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sara Lind af Hageby, med dr, bitr överläkare
PF Medicinsk njursjukdom, Karolinska universitetssjukhuset

Josefin Mörtberg, överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus
 
Staffan Rosenborg, med dr, överläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Lars Wennberg, docent, överläkare
PF Njurtransplantation, Karolinska universitetssjukhuset

Ulf Åman, överläkare
HandengeriatrikenNeurologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mia von Euler, docent, specialistläkare, ordförande
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
mia.von.euler@ki.se
Anders Johansson, med dr, överläkare
PF Rörelsesjukdomar, Tema Neuro, Karolinska universitetssjukhuset

Martin Lindberger, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus och
PF Epilepsi, Karolinska universitetssjukhuset

David Nelson, med dr, överläkare
FE Intensivvård neuro, PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Ingela Nilsson Remahl, docent, överläkare
PO sjukdomar i nervsystemet, Tema Neuro
Karolinska universitetssjukhuset

Fredrik Piehl,
professor, överläkare
PF Neuroinflammation, Tema Neuro, Karolinska universitetssjukhuset

Joakim Tedroff, docent, specialistläkare
Läkarhuset Utsikten

Kristina Tedroff, docent, överläkare
PF Barnneurologi och barnneurokirurgi,  
Karolinska universitetssjukhuset

Anna Törring, ST-läkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Katarina Wide, med dr, överläkare
FE Akutsjukvård barn Huddinge
Karolinska universitetssjukhuset

Anna Zucco, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningenObstetrik och gynekologi

Expertrådets utlåtanden »

Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare, ordförande
PO Gynekologi och reproduktionsmedicin
Karolinska universitetssjukhuset
angelica.linden-hirschberg@sll.se
Mats Bergström, överläkare
Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Git Ljunggren, med dr, specialistläkare
BB Stockholm

Lena Marions, docent, överläkare
Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Gunnar Möllerström, specialistläkare
Oxbackskliniken, Södertälje

Birgitta Norstedt Wikner, med dr, specialistläkare
Karolinska Institutet och Socialstyrelsen

Anette Sjösten, med dr, specialistläkare
Läkargruppen Victoria, StockholmOnkologiska och hematologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Roger Henriksson, professor, ordförande
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
roger.henriksson@sll.se
Johan Falkenius, med dr, bitr överläkare
PF Centrum för hudtumörer, Karolinska universitetssjukhuset

Alan Fotoohi, med dr, specialistläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Theodoros Foukakis
, docent, överläkare
PF Bröstcentrum, PO Bröstendokrina tumörer och sarkom
Karolinska universitetssjukhuset

Karin Holmsten, bitr överläkare
Kirurgkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Elin Jerremalm, med dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marita Lagergren Lindberg, med dr, överläkare
Palliativa vårdenheten, Byle Gård

Pehr Lind, docent, överläkare
Onkologkliniken, Södersjukhuset 

Per Ljungman,
professor, överläkare
PO Cellterapi och allogen stamcellstransplantation
Karolinska universitetssjukhuset

Sven-Åke Lööv, processledare cancerläkemedel
Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ludvig Petersson, med dr, ST-läkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Elisabeth Ryd-Ausén,
sjuksköterska
Onkologisk mottagning, Capio S:t Görans sjukhus

Kristina Sonnevi, med dr, överläkare
PF lymfom, Karolinska universitetssjukhuset

Stefan Söderhäll
, med dr, överläkare
PF Barnonkologi, Karolinska universitetssjukhuset och
Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland

Beatrice Tinge, överläkare
Onkologienheten, Visby lasarettPlasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Expertrådets utlåtanden »

Margareta Holmström, docent, överläkare, ordförande
PF Koagulation, PO Hematologi,Karolinska universitetssjukhuset
margareta.holmstrom@sll.se
Sarah Balster, specialistläkare
Medicinkliniken, Södertälje sjukhus

Johan Eklund,
leg apotekare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Eva-Lotta Hempel, bitr överläkare
PF Koagulation, PO Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset  

Hans Johnsson, docent, överläkare
FE Akut slutenvård Solna, Karolinska universitetssjukhuset

Karl-Gösta Ljungström, docent, specialistläkare

Lars-Göran Lundberg, överläkare
Internmedicin, Södersjukhuset

Rayomand Press, med dr, överläkare
PF Neuromuskulära sjukdomar, Neuro
Karolinska universitetssjukhuset

Elisabeth Sjönell, allmänläkare
Boo vårdcentral

Eli Westerlund,
med dr, överläkare
Medicinkliniken, Danderyds sjukhusPsykiatriska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mats Ek, med dr, master i folkhälsa, överläkare, ordförande
Psykosmottagningen Gubbängen
Psykiatri Södra Stockholm, SLSO
mats.ek@sll.se
Giulia Arslan, med dr, överläkare
Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst, SLSO

Joar Guterstam
, med dr, specialistläkare
Beroendecentrum Stockholm, SLSO

Lina Martinsson, med dr, överläkare
Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst, SLSO

Aleksander Mathé
, senior professor, överläkare
Mottagningen för affektiva sjd, S:t Eriksplan
Norra Stockholms psykiatri, SLSO

Cecilia Månsson, överläkare
BUP Solna, BUP-divisionen, SLSO

Marie Persson, farm lic, leg apotekare 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Silverberg-Mörse, överläkare
BUP Funk, BUP-divisionen, SLSO 

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Sandra af Winklerfelt Hammarberg, spec allmänmedicin
Liljeholmens vårdcentral, SLSORadiologiska läkemedel

Torkel Brismar, docent, överläkare, ordförande
FO Bukradiologi, Bild och funktion, Karolinska universitetssjukhuset
torkel.brismar@gmail.com
Håkan Almqvist, bitr överläkare
FO Neuroradiologi, Bild och funktion
Karolinska universitetssjukhuset

Marie Beermann, överläkare
VO Bild och funktion, Danderyds sjukhus

Lennart Blomqvist
, adj professor, överläkare
Bild och funktion, Karolinska universitetssjukhuset

Per Grybäck, med dr, överläkare
FO Medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin
Karolinska universitetssjukhuset

Helena Ramström, farm dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Anders Svensson, utvecklingssjuksköterska
Bild och funktion, Karolinska universitetssjukhusetSärläkemedel

Ricard Nergårdh, med dr, överläkare, ordförande
Strategiska vårdgivarfrågor, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
ricard.nergardh@ki.se
Åsa Andersson, leg apotekare
Läkemedelsgruppen, Barn och kvinnosjukdomar
Karolinska universitetssjukhuset

Johan Bratt, docent, chefläkare
Kvalitet och patientsäkerhet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Pierre Lafolie, docent, överläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Niklas Pal, med lic, överläkare
PF Barnonkologi, Karolinska universitetsjukhuset

Marie Persson, farm lic, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Bo Ringertz, docent, överläkare
PF Artritsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Magnus Thyberg, leg apotekare
Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningenUrologi

Expertrådets utlåtanden »

Tareq Alsaody, överläkare, ordförande
VO Kirurgi-ortopedi-urologi, Södertälje sjukhus
tareq.alsaody@sll.se
Bengt-Erik Carbin, med dr, specialistläkare
Sophiahemmet

Susanne Elfving, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Caroline Elmér, med dr, specialistläkare
Stockholms UroGynmottagning

Anders Lideståhl, bitr överläkare
PF Njur- och testikelcancer, Karolinska universitetssjukhuset

Diana Rydberg
, bitr överläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Filip Sydén, ST-läkare
Kirurgkliniken, S:t Görans sjukhusVaccinationer

Expertrådets utlåtanden »

Maria Rotzén Östlund, med dr, bitr smittskyddsläkare, ordförande
Smittskydd Stockholm
maria.rotzen-ostlund@sll.se

Johan Alm, med dr, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset

Jeanette Björnell, specialistsjuksköterska, vårdutvecklare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Margareta Blennow
, med dr, överläkare
Barnhälsovårdsenhet Syd, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Isabella Ekheden, ST-läkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Moa Grahm, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marta Granström
, professor, överläkare
FO Klinisk mikrobiologi,
Karolinska universitetssjukhuset

Giselle Hedberg, barnsjuksköterska, skolsköterska
Skolhälsan, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Ylva Karlsson, skolläkare
Järfälla kommun

Karolina Lindström, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Lars Lindqvist, adj professor, överläkare
PO Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Barbro Lönnkvist, specialistsjuksköterska
Elevhälsans medicinska insats
Huddinge kommun

Helena Martin
, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Josef Milerad, docent, skolöverläkare
Utbildningsförvaltningen, Lidingö stad

Sahar Nejat, specialistläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Anna Nilsson, docent, överläkare
PO Högspecialiserad barnkirurgi och medicin
Karolinska universitetssjukhuset

Johanna Rubin,
med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Charlotta Rydgård,
bitr överläkare
PO Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Ann-Christine Sjöblom
, distriktsläkare
Liljeholmens vårdcentral

Katarina Widgren, specialistläkare
PF Akuta infektioner, Karolinska universitetssjukhuset

Veronica Woxén
, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm

Åke Örtqvist, docent, överläkare
Smittskydd StockholmÖgonsjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Leif Tallstedt, docent, överläkare, ordförande
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus
leif.tallstedt@sankterik.se
Sylvia Almlöf Sarman, med doktor, överläkare
Retinamottagningen, S:t Eriks Ögonsjukhus

Kristina Ateva,
leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enping Chen
, docent, överläkare
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus

Nils Marén, ögonläkare
Ögonmottagningen, Läkarhuset Farsta

Emma Nivenius, med dr, överläkare
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus

Lars Roos, distriktsläkare
Storvretens vårdcentral

Karin Söderberg Löfdal, med dr, specialistläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset


 


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se