Pressmeddelande: Nya regler för blodtrycksläkemedel den 1 september

Lfn 2008-08-27Nästan var femte svensk tar läkemedel mot högt blodtryck, cirka 300 000 av dem bor i Stockholms län. Från och med den 1 september ska dyrare blodtrycksläkemedel användas först när patienten prövat ett likvärdigt billigare alternativ. Detta kan frigöra en kvarts miljard – pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

Den 1 september börjar Läkemedelsförmånsnämndens, LFN:s nya beslut om subvention av läkemedel mot högt blodtryck att gälla. Besluten innebär bland annat att en del dyrare läkemedel får användas först om patienten inte har fått tillräcklig effekt av ett billigare. I dag nås 2 930 läkare i Stockholms län av ett gemensamt brev från LFN och Sveriges läkemedelskommittéer med information om besluten.

– Vi har i många år arbetat för en kostnadseffektiv användning av läkemedel mot högt blodtryck. Vi välkomnar LFN:s beslut och kommer nu tillsammans med LFN att arbeta för att genomföra detta, säger Lars L Gustafsson, professor och ordförande för Läkemedelssakkunniga (Läksak) i Stockholm.

Många läkemedel för behandling av högt blodtryck är likvärdiga i fråga om medicinsk effekt och biverkningar, samtidigt som priserna varierar kraftigt. En mer kostnadseffektiv användning av dessa läkemedel kan frigöra 250 miljoner kronor per år i Sverige. I första hand ska billigare alternativ väljas.

– Vi vill få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som går till subvention av läkemedel. Nu arbetar vi tillsammans med läkemedelskommittéerna för att få ett så brett genomslag som möjligt för våra beslut, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på Läkemedelsförmånsnämnden.

De nya besluten presenterades i februari 2008 och börjar gälla den 1 september.

Besluten innebär att tre läkemedel försvinner helt ur högkostnadsskyddet och att några av de dyrare läkemedlen mot högt blodtryck, som angiontensin receptorblockerare (ARB), inte ska användas i första hand utan bara när de verkligen behövs. Besluten finns att ladda ned på www.lfn.se/blodtryck

För ytterligare information kontakta:
Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på Läkemedelsförmånsnämnden, tel: 08-56 84 20 51 Lars L Gustafsson, professor och ordförande för Läkemedelssakkunniga (Läksak) i Stockholm, tel: 08 - 737 40 35, e-post: paula.nordahl@sll.se.  

Län Antal patienter som tar läkemedel mot högt blodtryck
Stockholm 294 000
Västra Götaland 266 000
Skåne 213 000
Östergötland 78 000
Jönköping 61 000
Gävleborg 58 000
Värmland 58 000
Norrbotten 56 000
Västernorrland 55 000
Dalarna 54 000
Uppsala 54 000
Västerbotten 54 000
Örebro 52 500
Sörmland 52 000
Halland 51 500
Västmanland 49 500
Kalmar 46 000
Kronoberg 36 000
Blekinge 31 000
Jämtland 26 000
Gotland 11 000
Riket: 1 656 500

Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister  

Den 1 september 2008 byter LFN namn till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. LFN har fått utökat uppdrag och breddat sin kompetens eftersom myndigheten även kommer att fatta beslut om vad som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvårdsbehandlingar.  


Läs mer på Janus
Brev till förskrivare

Subvention för blodtrycksmedel försvinner
(2008-02-20)

Uppdaterad: 2008-08-27

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se