Läkemedelsverkets Regionala centrum

Stockholmsregionens regionala centrum på Karolinska universitetssjukhuset, är en resurs för hälso- och sjukvården i läkemedelssäkerhets- och biverkningsfrågor.

Fokus ligger på utbildning och information. Kontakta oss om du har frågor eller önskemål kring utbildningsaktiviteter inom läkemedelssäkerhet/biverkningsfrågor.

Kontaktpersoner:
Stefan Mejyr, leg sjuksköterska, tel: 517 730 09
stefan.mejyr@sll.se

Eva Wikström Jonsson, docent, bitr överläkare, tel: 517 716 07
eva.vikstrom-jonsson@sll.se

Fadiea Al-Aieshy, leg apotekare, tel: 517 720 01
fadiea.al-aieshy@sll.se

alternativt post till:

Läkemedelssäkerhet och utvärdering
Avd. för klinisk farmakologi – Solna L7:03
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM


Uppdaterad: 2017-06-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Antibiotikaresistens i fokus

    Imorgon, den 18 november, är det den europeiska antibiotikadagen. Hjälp till att påminna alla om vikten av att vi handskas varsamt med våra antibiotika. 

    2017-11-17
  • Brist på bupivakain för injektion

    Just nu finns endast ett fåtal förpackningar av Marcain injektionsvätska som innehåller bupivakain 5 mg/ml, 5x20 ml att tillgå. Produkten beräknas återkomma i januari.

    2017-11-16