Kassation av läkemedel

En guide för kassation av läkemedel har arbetats fram inom Stockholms läns landsting med stöd av Läkemedelsverket och Stockholm Vatten och gäller för sjukvården i landstinget. Guiden uppdateras minst vartannat år. Den som visas här är alltid den senaste versionen.

Guide för kassation av läkemedel (pdf) » (uppdatering pågår)

Som ett komplement till guiden hittar du här frågor och svar

Frågor och svar om kassation av läkemedel »

Om du inte hittar svar på din fråga i guiden eller i "Frågor och svar" kontakta i första hand den miljöansvariga på din arbetsplats.

Informationen om kassation av läkemedel vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom Stockholms läns landsting. Patienter som har frågor hänvisas till sitt apotek.


Uppdaterad: 2016-12-14

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Apixaban blir förstahandsval i Kloka Listan

    Tidningen Evidens: Apixaban (Eliquis) rekommenderas nu i första hand vid förmaksflimmer och vid okomplicerad venös tromboembolisk sjukdom.

    2017-03-30
  • Janusmed – nytt namn för kunskapsstöden

    Sfinx interaktioner heter nu till exempel Janusmed interaktioner och Läkemedel och fosterpåverkan byter namn till Janusmed fosterpåverkan. Janusmed riskprofil är ett nytt kunskapsstöd.

    2017-03-28