Kassation av läkemedel

En guide för kassation av läkemedel har arbetats fram inom Stockholms läns landsting med stöd av Läkemedelsverket och Stockholm Vatten och gäller för sjukvården i landstinget.

Guide för kassation av läkemedel (pdf) »

Som ett komplement till guiden hittar du här frågor och svar

Frågor och svar om kassation av läkemedel »

Om du inte hittar svar på din fråga i guiden eller i "Frågor och svar" kontakta i första hand den miljöansvariga på din arbetsplats.

Informationen om kassation av läkemedel vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom Stockholms läns landsting. Patienter som har frågor hänvisas till sitt apotek.


Uppdaterad: 2015-09-10

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se