Kassation av läkemedel

En guide för kassation av läkemedel har arbetats fram av en kassationsgrupp inom Stockholms läns landsting för sjukvården. Olika färger i kassationsguiden illustrerar om ett läkemedel/förpackning ska kasseras som:

 • cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/läkemedelsavfall
 • kan återvinnas
 • kan kasseras som hushållsavfall
 • innehåller lösning som kan hällas ut i avloppet.

Vid minsta osäkerhet, kassera som Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/Läkemedelsavfall.

Guide för kassation av läkemedel (pdf) »

Som ett komplement till guiden hittar du här frågor och svar:

Frågor och svar om kassation av läkemedel »

Om du inte hittar svar på din fråga i guiden eller i Frågor och svar, kontakta i första hand miljöansvarig på din arbetsplats.

Informationen om kassation av läkemedel vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom Stockholms läns landsting. Patienter som har frågor hänvisas till apotek.


Uppdaterad: 2017-11-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
 • Förändringar i Kloka Listan 2018

  Kloka Listan 2018 utökas med fler rekommendationer av läkemedel som ska användas inom den specialiserade vården.

  2017-12-15
 • Förskriv folsyragenerika

  Den 1 januari utträder Folacin som innehåller 5 mg folsyra ur läkemedelsförmånen. Förskriv generika för att utbyte på apotek och expedition inom förmånen ska kunna ske.

  2017-12-14