Kassation av läkemedel

En guide för kassation av läkemedel har arbetats fram inom Stockholms läns landsting med stöd av Läkemedelsverket och Stockholm Vatten och gäller för sjukvården i landstinget. Guiden uppdateras minst vartannat år. Den som visas här är alltid den senaste versionen.

Guide för kassation av läkemedel (pdf) » (uppdatering pågår)

Som ett komplement till guiden hittar du här frågor och svar

Frågor och svar om kassation av läkemedel »

Om du inte hittar svar på din fråga i guiden eller i "Frågor och svar" kontakta i första hand den miljöansvariga på din arbetsplats.

Informationen om kassation av läkemedel vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom Stockholms läns landsting. Patienter som har frågor hänvisas till sitt apotek.


Uppdaterad: 2015-09-10

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Kloka råd om läkemedel

    Stockholms läns läkemedelskommitté har valt ut tolv Kloka råd 2017. De Kloka råden tar upp områden inom vilka läkemedelsanvändningen i Stockholms län kan förbättras.

    2017-01-19
  • NOAK ger bra resultat i Stockholm

    Tidningen Evidens: Behandling med NOAK är lika bra eller något bättre än behandling med warfarin. Det visar real life-data från Stockholms läns landsting.

    2017-01-18