Akut- och buffertförråd

Sedan den 1 oktober 2002 kan kommunen begära hos landstinget att få inrätta fullständiga läkemedelsförråd på äldreboenden. På många enheter där man har dosförpackade läkemedel och/eller läkemedel på individuella recept kan finnas behov av akut- och buffertförråd. Avtal ska träffas mellan kommun och landsting även för dessa förråd.

En för hela landstinget gemensam läkemedelslista för akut- och buffertförråd har utarbetats i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK). Listan är framtagen i enlighet med upphandlat sortiment och Kloka Listan och revideras årligen.

Beställning av läkemedel på akut- och buffertförrådslistan sker från läkemedelsleverantören ApoEx via beställningssystemet Visma Proceedo. Beställning via fax används endast som reservrutin.


Akut- och Buffertförråd 2016

Riktlinjer

Förteckning över läkemedel

Senaste förändringen 2016-07-01

Tillfälligt tillägg av Dridol inj 2,5 mg/ml på grund av leveransproblem på Haldol inj 5 mg/ml
Det råder för närvarande leveransproblem för Haldol (haloperidol) inj lösning 5 mg/ml. Dridol (droperidol) 2,5 mg/ml är ett alternativ för behandling av illamående i livets slutskede. Dridol tillhör samma läkemedelsgrupp som Haldol men dosanpassning ska göras då läkemedlen inte är ekvipotenta.

Förändringar inför 2016


Dokumenten är i pdf-format och för att öppna dem krävs att Acrobat Reader är installerat på din dator. Om du inte har programmet kan du ladda ner det HÄR.


Uppdaterad: 2016-08-18

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo