Subvention – läkemedelsförmånen

Beslut om subvention

Förskrivaren måste aktivt ta ställning till om förskrivningen är inom eller utanför läkemedelsförmånen. För läkemedel som har en begränsad subvention är detta extra viktigt, då journalsystemen ofta inte har förmån förifyllt. 

För att ett läkemedel ska bli subventionerat måste företaget kunna visa att det är kostnadseffektivt. Om företaget inte prisförhandlar får preparatet inget fastställt pris av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och omfattas då inte av förmånen.

Vid varje läkemedelsbeskrivning i Fass framgår vad som gäller angående förmånen.

För att patienten ska kunna ta del av läkemedelsförmånen måste arbetsplatskod anges på receptet. För att patienten ska få rabatt på förmånsberättigade läkemedel måste olika förskrivningsregler följas, se Vid receptskrivning/förskrivningsregler i vänstermenyn.

Läkemedelsförmånsnämnden inrättades 2002 med uppdrag att besluta om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras. Från och med 2008 ingår det även i uppdraget att besluta om vilken tandvård som ska ingå i det statliga stödet. Med anledning av det ändrades namnet till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.


Uppdaterad: 2017-05-18

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Antibiotikaresistens i fokus

    Imorgon, den 18 november, är det den europeiska antibiotikadagen. Hjälp till att påminna alla om vikten av att vi handskas varsamt med våra antibiotika. 

    2017-11-17
  • Brist på bupivakain för injektion

    Just nu finns endast ett fåtal förpackningar av Marcain injektionsvätska som innehåller bupivakain 5 mg/ml, 5x20 ml att tillgå. Produkten beräknas återkomma i januari.

    2017-11-16