Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2016-10-28 Att bemöta demens och förvirring inom sjukvården - hur gör man? Anm.datum passerat Läkare, sjuksköterskor och övrig personal
2016-11-01 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Anm.datum passerat Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2016-11-01 Allmänläkarnätverket Nordväst: Kronisk njursvikt, övervikt och fetma, 24-timmars blodtryck Anm.datum passerat Läkare
2016-11-02 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Anm.datum passerat Sjuksköterska
2016-11-02 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare hösten 2016, tillfälle 2 Anm.datum passerat Läkare
2016-11-07 ”Att bemöta demens och förvirring inom sjukvården - hur gör man?” Sjuksköterska
2016-11-08 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 1 Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2016-11-09 ”Kommunikation & Demenssjukdom” Fullbokat Sjuksköterska
2016-11-10 Stockholms Allmänläkardag - obunden fortbildning för allmänläkare i Stockholms län Läkare
2016-11-10 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2016-11-14 Update Geriatrik/Fokus äldre: Diabetesbehandling med fokus på den äldre patienten Geriatriker, ST-läkare i geriatrik
2016-11-14 Att undvika tvång och begränsningar vid kognitiv svikt? Fullbokat sjuksköterska läkare och övrig personal
2016-11-14 När och hur behandla hypotyreos? Hur ska du utreda knöl på halsen? Läkare
2016-11-15 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Reumatologi i primärvården Läkare
2016-11-16 Allmänläkarnätverket Nordost: Hematologi Läkare
2016-11-16 Hygien och smitta i förskolan. Friskare barn- vems är ansvaret och hur gör vi? Fullbokat Personal på förskolor. Tjänstemän och politiker med intresse av förskolefrågor
2016-11-16 Kvällsseminarium: Nytt regionalt vårdprogram om övervikt och fetma Läkare, Sjuksköterska
2016-11-17 Hur kan sjukvården utvecklas för att tidigt upptäcka personer med erfarenheter av våld i nära relationer? Inställt Chefer inom akutsjukvården
2016-11-17 Utmaningar i samverkan kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt Fullbokat läkare, sjuksköterska och övriga
2016-11-17 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Smittskydd Ingen föranmälan Läkare
2016-11-17 Framgångsrikt bemötande – en inspirationsföreläsning Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2016-11-17 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-11-17 KOL - en sjukdom som inte går att bota! Sjuksköterska
2016-11-17 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Hörsel och tinnitus Läkare
2016-11-17 Neuropatisk smärta - klinisk bedömning och klok behandling Fullbokat Läkare
2016-11-18 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Idrottsmedicin Läkare
2016-11-21 Att främja goda levnadsvanor inom psykiatrin – varför och hur kan det göras? Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2016-11-21 Kvällsseminarium: Andning och inhalation - en temakväll med föreläsningar och praktiska övningar Läkare, Sjuksköterska
2016-11-22 Alkohol och äldre ett tabubelagt område Sjuksköterska
2016-11-22 EKG - diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor Del 2 av 2 fortbildningstillfällen om EKG Fullbokat Sjuksköterska
2016-11-22 Palliativ omvårdnad Sjuksköterska
2016-11-23 Allmänmedicinsk fortbildningsakademi: Lär dig enkla metoder för att bedöma och behandla kronisk smärta. 2 dagars kurs Läkare
2016-11-23 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tromboemboliska sjukdomar Läkare
2016-11-23 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-11-24 Hur kan sjukvården utvecklas för att tidigt upptäcka personer med erfarenheter av våld i nära relationer? Chefer inom BUP/Ätstörningsmottagningar
2016-11-24 Stramautbildning för sjuksköterskor verksamma i primärvård Fullbokat Sjuksköterska
2016-11-28 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare hösten 2016, tillfälle 3 Fullbokat Läkare
2016-11-29 Sittsjukan - sitting is the new smoking Läkare, Sjuksköterska
2016-11-29 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska
2016-11-30 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2016-11-30 Hur påverkas antibiotikaresistens av metaller, antibakteriella ämnen och antibiotika i miljön? Alla
2016-12-01 Stramautbildning för sjuksköterskor verksamma i primärvård Fullbokat Sjuksköterska
2016-12-01 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2016-12-01 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-12-02 Hur kan sjukvården utvecklas för att tidigt upptäcka personer med erfarenheter av våld i nära relationer? Chefer inom psykiatrin
2016-12-05 Nya orala antikoagulantia och trombocythämmare - hur hantera blödningar och kirurgiska ingrepp? Praktiska aspekter en uppdatering Läkare
2016-12-05 Kvällsseminarium: Utsättningsproblematik inom psykiatri Läkare, Sjuksköterska
2016-12-07 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2016-12-09 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Patientsäkerhet och IVO Läkare
2016-12-14 Kvällsseminarium: Palliativ medicin i hemsjukvården och SÄBO Läkare, Sjuksköterska
2016-12-15 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Njursjukdomar i primärvård Ingen föranmälan Läkare
2016-12-16 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2016-12-16 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Pediatrisk dermatologi Läkare
2017-01-09 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 1 Läkare
2017-01-13 Antikoagulantiabehandling och intrakraniell blödning
Ett kliniskt dilemma - hur göra?
Läkare
2017-01-18 Kloka Listan Forum 2016 Läkare, Sjuksköterska
2017-01-30 Kvällsseminarium: Smittskydd Läkare, Sjuksköterska
2017-02-09 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema meddelas senare Läkare
2017-02-14 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema meddelas senare Läkare
2017-02-15 Kvällsseminarium: Nyheter i Kloka Listan 2017 Läkare, Sjuksköterska
2017-02-20 Kvällsseminarium: ADHD hos skolbarn Läkare, Sjuksköterska
2017-03-08 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 2 Läkare
2017-03-08 Kvällsseminarium: Obstetrik och gynekologi Läkare, Sjuksköterska
2017-03-20 Kvällsseminarium: Neurologi Läkare, Sjuksköterska
2017-04-06 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema meddelas senare Läkare
2017-04-19 Kvällsseminarium: Tema meddelas senare Läkare, Sjuksköterska
2017-04-24 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 3 Läkare
2017-04-24 Kvällsseminarium: Infektion Läkare, Sjuksköterska
2017-04-25 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema meddelas senare Läkare
2017-05-17 Kvällsseminarium: Tema meddelas senare Läkare, Sjuksköterska

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo