Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2018-02-21 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Hyponatremi i slutenvård Anm.datum passerat Läkare
2018-02-21 Läkemedel och äldre! Anm.datum passerat Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-02-21 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Inställt Sjuksköterska
2018-02-22 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Vad kan Rehab erbjuda? Samt ryggkirurgi nacke/bröstrygg Anm.datum passerat Läkare
2018-02-22 Att byta från Botox till Dysport - Effekt och hälsoekonomi för ett biologiskt läkemedel Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-02-23 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Endokrinologi Läkare
2018-03-01 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2018-03-01 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-03-07 Kvällsseminarium: Utredning hos personer under 65 år med misstänkt demenssjukdom! Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-03-08 Vårdhygienisk grundkunskap vid hantering av flexibla endoskop Vårdpersonal som jobbar med endoskopi
2018-03-08 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2018-03-12 Kvällsseminarium: Boten värre än soten? - Hur hanterar vi vanliga biverkningar av hjärtkärlläkemedel? Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-03-12 Litiumbehandling - effekter och biverkningar på kort och lång sikt Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-03-14 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Sjuksköterska
2018-03-14 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Fullbokat Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-03-14 Allmänläkarnätverket Nordost: STRAMA och primärvårdinfektioner Läkare
2018-03-15 Enkel och fördjupad Läkemedelsgenomgång för sjuksköterskor inom geriatriken - en fortbildning i 4 steg sjuksköterskor
2018-03-15 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-03-19 Grundkurs STI - smittspårning Övrig, annan
2018-03-19 Kvällsseminarium: Diabetes och psykiatrisk samsjuklighet Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-03-20 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2018-03-20 Alkohol och äldre ett tabubelagt område Övrig, annan
2018-03-21 ST-dagen 2018: Framtidens primärvård - Visioner och verklighet Läkare
2018-03-21 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Osteoporos hos äldre Läkare
2018-03-21 Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Up-to-date om demenssjukdomar Läkare
2018-03-22 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Primärvårdspsykiatri Läkare
2018-03-22 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-03-22 KOL - behandling och hjälpmedel. Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-03-22 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: STI samt Lymfödem Läkare
2018-03-23 Radiojodbehandling och tyreoideakirurgi Läkare
2018-03-23 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Smärta Läkare
2018-03-27 Smittspårningskurs för lokalt smittskydds- och stramaansvariga läkare och sjuksköterskor Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-03-27 Allmänmedicinsk fortbildningsakademi: Astma, luftvägsallergi och KOL - 2 dagars kurs Läkare
2018-03-27 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2018-04-09 Kurs i Äldrepsykiatri - utom demenser. 5 dagars kurs Läkare
2018-04-10 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Fullbokat Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-04-10 kvalitetseftermiddag om hjärtsvikt för primärvården i söder/sydost Läkare
2018-04-10 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2018-04-10 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-04-11 Allmänläkarnätverket Nordost: ADHD/Autism - Tips för en bra konsultation! Läkare
2018-04-11 Kvällsseminarium: Uppdatering UVI Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-04-12 Allmänläkarnätverket Nordväst: Demens, andrologi och depression Läkare
2018-04-12 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-04-12 Välkommen till regionalt seminarium om de nya nationella riktlinjerna för demenssjukdom Övrig, annan
2018-04-16 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 2 Fullbokat Läkare
2018-04-17 Allmänläkarnätverket Nordväst: Demens, andrologi och depression Läkare
2018-04-17 När hjärtat blir äldre och sjukt. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Fullbokat Sjuksköterska
2018-04-17 Stramanytt - nya rekommendationer för infektionsbehandling i primärvården. Kluriga urinvägsfall,hud och mjukdelsinfektioner, exempel på lokalt kvalitetsarbete. Läkare, sjuksköterskor, övrig annan
2018-04-18 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Fullbokat Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-04-18 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Ögon- och hörselsjukdomar hos äldre Läkare
2018-04-18 Beroende och äldre! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-04-18 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö: Huvudvärk Läkare
2018-04-20 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Diabetes - ett teamwork på VC Läkare, Övrig, annan
2018-04-20 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Klinisk fysiologi Läkare
2018-04-23 TBE (fästingburen hjärninflammation) Läkare, sjuksköterskor, övrig annan
2018-04-23 Kvällsseminarium: Läkemedelsinducerad huvudvärk, finns det? Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-04-24 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska
2018-04-24 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet" Sjuksköterska, Undersköterska
2018-04-26 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Primärvårdsreumatologi Läkare
2018-04-26 Uppdatering inom ämnesområdet hud- och könssjukdomar - Akne, rosacea och hidradenitis suppurativa Läkare
2018-05-03 Smittskyddsmöte för miljö- och hälsoskyddsinspektörer Övrig, annan
2018-05-08 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-15 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-05-15 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Anm.datum passerat Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-16 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-05-17 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Ögon Läkare
2018-05-21 Fördjupningsutbildning i Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare våren 2018 - Tema: Rörelseorganens sjukdomar Läkare
2018-05-21 Kvällsseminarium: Gluten eller inte? Det vete katten… Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar reder ut begreppen kring celiaki. Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-22 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema kommer inom kort Läkare
2018-05-22 Äldre och neuropsykiatri Sjuksköterska
2018-05-22 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-23 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Hjärtarytmier hos äldre Läkare
2018-05-24 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Inkontinens och primärvårdsgynekologi Läkare
2018-05-24 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-28 Kvalitetsdag för västerort och centrala stan Övrig, annan
2018-05-29 Grundkurs STI - smittspårning Övrig, annan
2018-05-30 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 3 Fullbokat Läkare
2018-05-30 3- dagars utbildning av specialisterläkare i allmänmedicin inom mödrahälsovård Läkare
2018-05-30 Äldre och neuropsykiatri Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-31 Fördjupningsutbildning i Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare våren 2018 - Tema: Psykiska sjukdomar Läkare
2018-06-01 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Onkologi Läkare
2018-12-24 Testkurs - boka ej denna Läkare

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo