Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2016-08-22 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare hösten 2016, tillfälle 1 Anm.datum passerat Läkare
2016-08-25 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Information från ASIH Norrtälje samt vanliga infektioner i primärvård Ingen föranmälan Läkare
2016-09-06 Allmänläkarnätverket Nordväst: Reumatologi, standardiserade vårdförlopp cancer, infektioner i primärvård Läkare
2016-09-06 Äldre och läkemedel en särskild risk! Läkare och sjuksköterskor
2016-09-08 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Polyneuropati, RLS och benkramper Läkare
2016-09-12 Uppföljning; Kurs i 15-metoden Läkare, Sjuksköterska, Kurator, Psykolog
2016-09-13 Äldre och läkemedel allas ansvar! Sjuksköterska
2016-09-13 Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet Sjuksköterska
2016-09-14 Update Geriatrik/Fokus äldre: Risk och nytta med antikoagulantiabehandling ur ett geriatriskt perspektiv Geriatriker, ST-läkare i geriatrik
2016-09-14 ”Att bemöta demens och förvirring inom sjukvården - hur gör man?” Sjuksköterska
2016-09-15 Stockholms läns demensdag Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska
2016-09-15 Allmänläkarnätverket Nordväst: Anemi, standardiserade vårdförlopp cancer, infektioner i primärvård Läkare
2016-09-19 Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet Sjuksköterska
2016-09-19 Vad är det senaste inom hormonell antikonception? Nya och utvidgade behandlingsmöjligheter. Läkare, Barnmorska
2016-09-20 Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Farmakologisk behandling vid bipolär sjukdom Läkare
2016-09-21 En dag om tre utmaningar för vården- Psykisk ohälsa, Övervikt och Fetma, Våld i nära relationer Läkare, sjuksköterskor
2016-09-21 Allmänläkarnätverket Nordost: Endokrinologi - Osteoporos & Hyponatremi Läkare
2016-09-21 STRAMAutbildning för läkare verksamma i primärvård (samma utbildning erbjuds 19 oktober) Läkare
2016-09-21 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-09-21 Kvällsseminarium: Nytt och nyttigt om cancer för läkare och sjuksköterskor i primärvården Läkare, Sjuksköterska
2016-09-22 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Primärvårdsneurologi Ingen föranmälan Läkare
2016-09-22 EKG - diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor Det 1 och 2 Sjuksköterska
2016-09-26 Kvällsseminarium: IBS - Intressanta Behandlings Synpunkter Läkare, Sjuksköterska
2016-09-28 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2016-10-05 Allmänläkarnätverket Nordost: Stress och stressorsakad ohälsa Ingen föranmälan Läkare
2016-10-06 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2016-10-11 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd I vården! Sjuksköterska
2016-10-11 EKG - diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor Det 1 av 2 fortbildningstillfällen om EKG Sjuksköterska
2016-10-12 Att undvika tvång och begränsningar vid kognitiv svikt? sjuksköterska läkare och övrig personal
2016-10-12 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-10-13 Allmänmedicinsk fortbildningsakademi: Allmän endokrinologi i primärvården. 2 dagars kurs Läkare
2016-10-13 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt Sjuksköterska
2016-10-13 Palliativ omvårdnad Sjuksköterska
2016-10-13 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-10-13 Praktiska aspekter på antikoagulationsbehandling. En fallbaserad fortbildning Läkare
2016-10-14 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Hjärtsvikt Läkare
2016-10-17 Äldre och läkemedel, allas ansvar! Sjuksköterska
2016-10-18 Konsten att behandla svårläkta sår - ett interprofessionellt arbete. Duo-kurs; en läkare och en sjuksköterska från samma enhet anmäler sig som ett team. Läkare och sjuksköterskor
2016-10-18 Alkohol och äldre ett tabubelagt område Sjuksköterska
2016-10-19 Enkel och fördjupad Läkemedelsgenomgång för sjuksköterskor inom geriatriken - en fortbildning i 4 steg. En 2 dagars kurs sjuksköterskor
2016-10-19 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Sjuksköterska
2016-10-19 STRAMAutbildning för läkare verksamma i primärvård (samma innehåll som 21 september). Läkare
2016-10-19 Kvällsseminarium: HIV i primärvården Läkare, Sjuksköterska
2016-10-20 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Endokrinologi för primärvård Ingen föranmälan Läkare
2016-10-20 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2016-10-21 Nationellt symposium på Nobel Forum: Kan demens förebyggas eller fördröjas? Läkare
2016-10-24 Kvällsseminarium: Tema inom Medicinska njursjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2016-10-25 Palliativ omvårdnad Sjuksköterska
2016-10-25 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska
2016-10-26 Multiresistenta bakterier – en uppdatering om resistensläget och handläggning Läkare
2016-10-28 ”Att bemöta demens och förvirring inom sjukvården - hur gör man?” Läkare, sjuksköterskor och övrig personal
2016-11-01 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema meddelas senare Läkare
2016-11-02 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Fullbokat Sjuksköterska
2016-11-02 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare hösten 2016, tillfälle 2 Läkare
2016-11-07 ”Att bemöta demens och förvirring inom sjukvården - hur gör man?” Sjuksköterska
2016-11-09 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2016-11-09 ”Kommunikation & Demenssjukdom”. sjuksköterskor
2016-11-10 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2016-11-14 Att undvika tvång och begränsningar vid kognitiv svikt? sjuksköterska läkare och övrig personal
2016-11-14 När och hur behandla hypotyreos? Hur ska du utreda knöl på halsen? Läkare
2016-11-16 Hygien och smitta i förskolan. Friskare barn- vems är ansvaret och hur gör vi? Personal på förskolor. Tjänstemän och politiker med intresse av förskolefrågor
2016-11-16 Kvällsseminarium: Tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska
2016-11-17 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Smittskydd Ingen föranmälan Läkare
2016-11-17 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-11-17 KOL - en sjukdom som inte går att bota! Sjuksköterska
2016-11-17 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Hörsel och tinnitus Läkare
2016-11-18 Endokrint Forum Stockholm Höstmöte 2016 – Diabetes och fysisk aktivitet Läkare
2016-11-21 Kvällsseminarium: Tema inom Luftvägs- och allergisjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2016-11-22 Alkohol och äldre ett tabubelagt område Sjuksköterska
2016-11-22 EKG - diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor Del 2 av 2 fortbildningstillfällen om EKG Sjuksköterska
2016-11-22 Palliativ omvårdnad Sjuksköterska
2016-11-23 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik Läkare
2016-11-23 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-11-24 Stramautbildning för sjuksköterskor verksamma i primärvård Sjuksköterska
2016-11-28 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare hösten 2016, tillfälle 3 Läkare
2016-11-29 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska
2016-11-30 Hur påverkas antibiotikaresistens av metaller, antibakteriella ämnen och antibiotika i miljön? Alla
2016-12-01 Stramautbildning för sjuksköterskor verksamma i primärvård Sjuksköterska
2016-12-01 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-12-01 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2016-12-05 Kvällsseminarium: Tema inom Psykiatriska sjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2016-12-07 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2016-12-09 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Patientsäkerhet och IVO Läkare
2016-12-14 Kvällsseminarium: Palliativ medicin i hemsjukvården och SÄBO Läkare, Sjuksköterska
2016-12-15 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Njursjukdomar i primärvård Ingen föranmälan Läkare

Om våra fortbildningar