Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2016-05-24 Update om medicin och läkemedel Karolinska universitetssjukhuset Solna 24 maj: Aktuellt om hypertonibehandling Ingen föranmälan Läkare
2016-05-24 Kloka Listan: Sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/KOL/allergi Anm.datum passerat Sjuksköterska, Distrikssköterska
2016-05-24 Träning för olika typer av osteoporosfrakturer: Om frakturer och behandling Anm.datum passerat Läkare, Sjukgymnast
2016-05-25 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Anm.datum passerat Läkare
2016-05-25 Hjärtsvikt - en folksjukdom Anm.datum passerat Sjuksköterska
2016-05-25 Workshop - Hjälp oss att göra NjuRen bättre! Läkare
2016-05-25 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö: 4D Hjärtsvikt Anm.datum passerat Läkare
2016-05-26 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Ortopedisk undersökningsteknik Ingen föranmälan Läkare
2016-05-26 Urininkontinens - en utmaning för primärvården? Anm.datum passerat Läkare
2016-05-30 Hur får vi enkel tillgång till aktuell och pålitlig medicinsk information i patientläkarmötet? Övrig, annan
2016-05-31 Update om medicin och läkemedel Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 31 maj: Aktuellt om hypertonibehandling Ingen föranmälan Läkare
2016-05-31 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Läkemedelstoxicitet ur primärvårdsperspektiv och sommarens faror såsom ormar och svampar Läkare
2016-05-31 Införande av Entresto i SLL Anm.datum passerat Kardiologer och internmedicinare intresserade av hjärtsvikt
2016-06-01 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2016, tillfälle 3 Fullbokat AT-läkare
2016-06-07 Update om medicin och läkemedel Karolinska universitetssjukhuset Solna 7 juni: HPV vaccination - primär prevention av cancer Ingen föranmälan Läkare
2016-06-09 Grundläggande utbildning i urologi och urologisk omvårdnad Sjuksköterska, Undersköterska
2016-06-14 Update om medicin och läkemedel Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 14 juni; Biosimilarer inom reumatologi Ingen föranmälan Läkare
2016-06-15 Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Psykiatrins historia Läkare
2016-08-22 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare hösten 2016, tillfälle 1 Läkare
2016-08-25 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Information från ASIH Norrtälje samt vanliga infektioner i primärvård Ingen föranmälan Läkare
2016-09-12 Uppföljning; Kurs i 15-metoden Läkare, Sjuksköterska, Kurator, Psykolog
2016-09-19 Vad är det senaste inom hormonell antikonception? Nya och utvidgade behandlingsmöjligheter. Läkare, Barnmorska
2016-09-21 En dag om tre utmaningar för vården- Psykisk ohälsa, Övervikt och Fetma, Våld i nära relationer Läkare, sjuksköterskor
2016-09-21 Kvällsseminarium: Nytt och nyttigt om cancer för generalister Läkare, Sjuksköterska
2016-09-22 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Primärvårdsneurologi Ingen föranmälan Läkare
2016-09-26 Kvällsseminarium: Tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska
2016-10-18 Konsten att behandla svårläkta sår - ett interprofessionellt arbete. Duo-kurs; en läkare och en sjuksköterska från samma enhet anmäler sig som ett team. Läkare och sjuksköterskor
2016-10-19 Kvällsseminarium: HIV i primärvården Läkare, Sjuksköterska
2016-10-20 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Endokrinologi för primärvård Ingen föranmälan Läkare
2016-10-24 Kvällsseminarium: Tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska
2016-11-02 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare hösten 2016, tillfälle 2 Läkare
2016-11-14 När och hur behandla hypotyreos? Hur ska du utreda knöl på halsen? Läkare
2016-11-16 Kvällsseminarium: Tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska
2016-11-17 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Smittskydd Ingen föranmälan Läkare
2016-11-21 Kvällsseminarium: Tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska
2016-11-23 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik Läkare
2016-11-28 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare hösten 2016, tillfälle 3 Läkare
2016-12-05 Kvällsseminarium: Tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska
2016-12-14 Kvällsseminarium: Tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska
2016-12-15 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Njursjukdomar i primärvård Ingen föranmälan Läkare

Om våra fortbildningar