Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2017-03-08 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 2 Anm.datum passerat Läkare
2017-03-27 Kurs i Äldrepsykiatri - utom demenser. 5 dagars kurs Anm.datum passerat Läkare
2017-03-30 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Hudförändringar Läkare
2017-03-30 Neuropatisk smärta - klinisk bedömning och klok behandling Anm.datum passerat Läkare
2017-04-03 Grundutbildning i vårdhygien Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-04-04 Smittspårningskurs för personal i primärvården och infektionskliniker Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-04-04 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Övrig, annan
2017-04-04 Att bemöta demens och förvirring inom sjuk - vården - hur gör man? Fullbokat Sjuksköterska
2017-04-04 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-04-05 Allmänläkarnätverket Nordost: Sjukskrivningsprocessen - stöd för arbetsförmågebedömning och att skriva sjukintyg Läkare
2017-04-05 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2017-04-06 Allmänläkarnätverket Nordväst: IBS, alkohol och kroniska sår Läkare
2017-04-06 Smärta och smärtbehandling- alltid lika viktigt. Del två av två. Sjuksköterska
2017-04-06 Gastrointestinala blödningar och orala antikoagulantia Läkare
2017-04-18 ”Att bemöta demens och förvirring inom sjukvården - hur gör man?” Sjuksköterska
2017-04-19 Internetbehandling vid psykisk ohälsa - är det ett mirakelmedel? Övrig, annan
2017-04-19 Kvällsseminarium: Demenssjukdomar, vad bör vi göra i primärvården? Läkare, Sjuksköterska
2017-04-20 Att möta barn som utsatts för eller bevittnat våld, heldag Övrig, annan
2017-04-24 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 3 Fullbokat Läkare
2017-04-24 Kvällsseminarium: Feber på vuxenakuten Läkare, Sjuksköterska
2017-04-25 Allmänläkarnätverket Nordväst: IBS, alkohol och kroniska sår Läkare
2017-04-25 Temaeftermiddag Förråd- en risk? Övrig, annan
2017-04-25 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Sjuksköterska
2017-04-26 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2017-04-26 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Beroende hos äldre Läkare
2017-04-26 Läkemedelsinteraktioner med inriktning psykiatri Läkare
2017-04-27 Grundutbildning i vårdhygien Fullbokat Övrig, annan
2017-04-27 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Ortopediskt status – rygg, höft Läkare
2017-04-28 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: ABC om systemsjukdomar Läkare
2017-04-28 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Hypertoni Läkare
2017-05-03 En kort inspirationseftermiddag för Strama/smittskydddsansvariga i primärvården. Update och erfarenhetsutbyte Läkare, Sjuksköterska
2017-05-04 Utbildning för personal som arbetar vid asylboenden, samt boenden för ensamkommande barn Övrig, annan
2017-05-04 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2017-05-08 Temaeftermiddag Förråd- en risk? Övrig, annan
2017-05-09 Praktiska aspekter på antikoagulationsbehandling En fallbaserad fortbildning Läkare
2017-05-09 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2017-05-10 Allmänläkarnätverket Nordost: Typ-2 Diabetes Läkare
2017-05-10 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-05-15 Grundutbildning i vårdhygien Fullbokat Övrig, annan
2017-05-16 Update Geriatrik/Fokus äldre: Fördjupad demensutredning Läkare
2017-05-16 Årets möte för miljö- och hälsoskyddsinspektörer Övrig, annan
2017-05-16 Strama Stockholm inbjuder primärvården i SÖDERTÄLJE till reflekterande fortbildning om antibiotikaanvändning och infektionsbehandling Allmänläkare, sjuksköterskor, Distriktssköterskor, övrig personal från VC/HLM
2017-05-17 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Hudsjukdomar hos äldre Läkare
2017-05-17 Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Posttraumatiskt stressyndrom Läkare
2017-05-17 Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet Sjuksköterska
2017-05-17 Kvällsseminarium: Hjärt-kärlsjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2017-05-18 Nationella kommunala nätverksdagarna 18-19 maj 2017 Sjuksköterska
2017-05-18 Allmänläkarnätverket Norrtälje: KOL, spirometri Läkare
2017-05-18 Strama Stockholm inbjuder primärvården i SÖDERTÄLJE till reflekterande fortbildning om antibiotikaanvändning och infektionsbehandling Allmänläkare, sjuksköterskor, Distriktssköterskor, övrig personal från VC/HLM
2017-05-18 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2017-05-18 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Hjärtsvikt Läkare
2017-05-19 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Astma/KOL, praktisk spirometri Läkare
2017-05-23 Grundkurs STI-smittspårning (Sesam) Övrig, annan
2017-05-30 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan
2017-05-31 En kvalitetseftermiddag för södra och sydöstra Stockholm om psykisk ohälsa Läkare, Sjuksköterska
2017-05-31 Busiga vårdtagare - 5 strategier för bemötande inom vård och omsorg Övriga
2017-06-01 Uretrit och prostatit - en utmaning för både patienter och läkare Läkare
2017-06-15 Vårdhygienisk grundkunskap vid hantering av flexibla endoskop Övrig, annan
2017-09-20 Kvällsseminarium: Våra vanligaste ögonsjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2017-09-27 Stramautbildning om infektioner för sjuksköterskor verksamma i primärvård.Behandlingsrekommendationer och sjuksköterskans strukturerade samtal i mötet med patienten Sjuksköterska

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo
  • Apixaban blir förstahandsval i Kloka Listan

    Tidningen Evidens: Apixaban (Eliquis) rekommenderas nu i första hand vid förmaksflimmer och vid okomplicerad venös tromboembolisk sjukdom.

    2017-03-30
  • Janusmed – nytt namn för kunskapsstöden

    Sfinx interaktioner heter nu till exempel Janusmed interaktioner och Läkemedel och fosterpåverkan byter namn till Janusmed fosterpåverkan. Janusmed riskprofil är ett nytt kunskapsstöd.

    2017-03-28