Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2017-01-09 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 1 Anm.datum passerat Läkare
2017-01-17 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Smärta – verktyg och behandling för primärvården Läkare
2017-01-18 Kloka Listan Forum 2017 Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska
2017-01-19 Vaccinfrågor för skolhälsovården Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-01-19 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Ryggkirurgi Anm.datum passerat Läkare
2017-01-20 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 1 Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-01-23 Vaccinfrågor för skolhälsovården Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-01-24 Äldre migranter i vården - kulturella aspekter av vård och bemötande Läkare, Sjuksköterska
2017-01-24 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Sjuksköterska
2017-01-24 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö: Rytmrubbningar Läkare
2017-01-25 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två om EKG. Sjuksköterska
2017-01-26 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Kloka Listan 2017, Pascal 2.0 Läkare
2017-01-26 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Gerontologi Läkare
2017-01-27 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Kloka Listan 2017, D-vitamin Läkare
2017-01-30 Kvällsseminarium: Vaccinationer i primärvård- en snabbkurs för läkare och sjuksköterskor Fullbokat Läkare, Sjuksköterska
2017-02-07 Update Geriatrik/Fokus äldre: Reumatiska sjukdomar hos äldre Geriatriker, ST-läkare i geriatrik
2017-02-07 KOL - behandling och hjälpmedel. Sjuksköterska
2017-02-08 Allmänläkarnätverket Nordost: Vanliga primärvårdsinfektioner Läkare
2017-02-09 Allmänläkarnätverket Nordväst: Primärvårdsneurologi, Pascal 2.0, endometrios Läkare
2017-02-09 Utbildning för personal som arbetar vid asylboenden, samt boenden för ensamkommande barn Övrig, annan
2017-02-14 Allmänläkarnätverket Nordväst: Primärvårdsneurologi, Pascal 2.0, endometrios Läkare
2017-02-14 Grundkurs STI-smittspårning (Sesam) Övrig, annan
2017-02-14 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två fortbildningstillfällen om EKG. Sjuksköterska
2017-02-14 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Ungdomsmedicin Läkare
2017-02-15 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Ortopedisk rehabilitering och stroke rehabilitering Läkare
2017-02-15 Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Inte bara psykiatrin - Vem kan göra vad för patienter med psykisk ohälsa och kognitiv funktionsnedsättning? Läkare
2017-02-15 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två om EKG. Sjuksköterska
2017-02-15 Kvällsseminarium: Nyheter i Kloka Listan 2017 - med särskild fokus på diabetes, osteoporos, depression, rökavvänjning Läkare, Sjuksköterska
2017-02-16 Alkohol och äldre ett tabubelagt område. Sjuksköterska
2017-02-17 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 1 Övrig, annan
2017-02-17 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Depression, ångest, bipolaritet Läkare
2017-02-20 Kvällsseminarium: ADHD hos skolbarn Läkare, Sjuksköterska
2017-02-22 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2017-02-23 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan
2017-02-23 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Levnadsvanor - sittsjukan Läkare
2017-02-23 Årets möte för personal som arbetar i beroendevården Övrig, annan
2017-02-23 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska
2017-02-24 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Trafikmedicin, Juridik för DL Läkare
2017-02-28 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Övrig, annan
2017-03-02 Att möta barn som utsatts för eller bevittnat våld, heldag Övrig, annan
2017-03-07 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan
2017-03-08 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 2 Läkare
2017-03-08 Allmänläkarnätverket Nordost: Nyheter i Kloka Listan & Det Röda Ögat Läkare
2017-03-08 Informationseftermiddag om TBE och TBE-vaccination Övrig, annan
2017-03-08 Kvällsseminarium: Obstetrik och gynekologi Läkare, Sjuksköterska
2017-03-13 Temaeftermiddag för verksamhetsansvarig för vård- och omsorgsboende för äldre Övrig, annan
2017-03-14 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två fortbildningstillfällen om EKG. Sjuksköterska
2017-03-15 Enkel och fördjupad Läkemedelsgenomgång för sjuksköterskor inom geriatriken - en fortbildning i 4 steg. En 2 dagars kurs sjuksköterskor
2017-03-15 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-03-15 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Lilla kirurgin Läkare
2017-03-16 Smärta och smärtbehandling- alltid lika viktigt. Del ett av två. Sjuksköterska
2017-03-17 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Övrig, annan
2017-03-20 Kvällsseminarium: Neurologi Läkare, Sjuksköterska
2017-03-22 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Fullbokat Sjuksköterska
2017-03-22 Stramautbildning om infektioner för sjuksköterskor verksamma i primärvård. Behandlingsrekommendationer och sjuksköterskans strukturerade samtal i mötet med patienten Sjuksköterskor och distrikssköterskor i primärvård
2017-03-22 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-03-23 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Röntga rätt och lagom Läkare
2017-03-24 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Leverutredningar Läkare
2017-03-27 Kurs i Äldrepsykiatri - utom demenser. 5 dagars kurs Läkare
2017-03-28 Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet. Sjuksköterska
2017-03-30 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Hudförändringar Läkare
2017-04-03 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan
2017-04-04 Smittspårningskurs för personal i primärvården och infektionskliniker Övrig, annan
2017-04-04 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Övrig, annan
2017-04-04 Att bemöta demens och förvirring inom sjuk - vården - hur gör man? Sjuksköterska
2017-04-04 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-04-05 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2017-04-06 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema meddelas senare Läkare
2017-04-06 Smärta och smärtbehandling- alltid lika viktigt. Del två av två. Sjuksköterska
2017-04-19 Kvällsseminarium: Demens Läkare, Sjuksköterska
2017-04-20 Att möta barn som utsatts för eller bevittnat våld, heldag Övrig, annan
2017-04-24 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 3 Läkare
2017-04-24 Kvällsseminarium: Infektion Läkare, Sjuksköterska
2017-04-25 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema meddelas senare Läkare
2017-04-25 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Sjuksköterska
2017-04-25 Temaeftermiddag Förråd- en risk? Övrig, annan
2017-04-26 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2017-04-27 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan
2017-04-27 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Ortopediskt status – rygg, höft Läkare
2017-04-28 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: ABC om systemsjukdomar Läkare
2017-04-28 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Hypertoni Läkare
2017-05-04 Utbildning för personal som arbetar vid asylboenden, samt boenden för ensamkommande barn Övrig, annan
2017-05-04 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2017-05-08 Temaeftermiddag Förråd- en risk? Personal inom geriatrik, rehabiliterin, ASIH samt inom särskilda boendeformer
2017-05-09 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2017-05-10 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-05-15 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan
2017-05-17 Kvällsseminarium: Hjärt-kärlsjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2017-05-18 Allmänläkarnätverket Norrtälje: KOL, spirometri Läkare
2017-05-18 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2017-05-18 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Hjärtsvikt Läkare
2017-05-19 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Astma/KOL, praktisk spirometri Läkare
2017-05-23 Grundkurs STI-smittspårning (Sesam) Övrig, annan
2017-05-30 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo