Kön, genus och läkemedel

  Sökhjälp

2016-04-13 Ökning av magsyremedel bland unga kvinnor
Användningen av magsyremedel har ökat sedan 2006 och störst ökning ses bland kvinnor i åldrarna 15-29 år. Det visar Socialstyrelsens läkemedelsstatistik år 2015. Kvinnor använder i högre grad smärtstillande medel, antidepressiva, magsyremedel och sömnmedel. Bland män är det vanligare med blodfettsänkande läkemedel, ADHD-medel och läkemedel mot alkoholberoende.

2016-04-11 Könsskillnader i behandling av urinblåsecancer
En ny svensk studie visar att en färre andel kvinnor med urinblåsecancer fick optimal behandling jämfört med männen, rapporterar Läkartidningen. Kvinnorna var äldre vid diagnos och hade mer avancerade tumörer. Överlevnaden efter fem år var lägre hos kvinnorna. Hela studien finns att läsa här.

2016-04-07 Databasen uppmärksammad på Vitalis
Kunskapsstödet "Kön, genus och läkemedel" presenterades vid en föreläsning på Vitalis, en stor konferens inom e-hälsa. Dagens Medicin rapporterar om föredraget.

Fler nyheter finns under Aktuellt!


Kön, genus och läkemedel är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Kön, genus och läkemedel inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se tjänsterna Läkemedel och fosterpåverkan respektive Läkemedel och amning.

Innehållet i källan är under uppbyggnad. I dagsläget finns texter för läkemedel inom hjärta kärl, smärtstillande, diabetesmedel, antiepileptika med flera – se Sökbara substanser för mer information. Källan fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration.