Janusmed kön och genus

  Sökhjälp

2017-12-05 Ny bok granskar hur läkemedel påverkar könsroller
Boken Gendering Drugs undersöker hur läkemedel hjälper till att skapa olika föreställningar om kön och genus. Förväntningar och marknadsföring av läkemedel påverkar dess betydelse och användning, som därmed kan se olika ut i olika länder. Ämnen som tas upp är bland annat HPV-vaccin och behandling av godartad prostataförstoring. Boken är skriven av forskare från bland annat Sverige, Storbritannien, Österrike och Colombia.

2017-11-30 Könsskillnader i diagnosticering och behandling av depression
En ny avhandling har undersökt könsaspekten vid diagnos och behandling av depression hos vuxna, rapporterar Läkemedelsvärlden. Avhandlingen visar att fler män än kvinnor hade symptom på depression, medan fler kvinnor fick diagnosen depression. Fler kvinnor än män behandlades med antidepressiva läkemedel.

2017-06-28 Försöksdjurens kön kan ha stor betydelse för forskningsresultat
Ett internationellt forskarlag har analyserat hur laboratoriemössens kön inverkade på de fysiologiska egenskaperna, rapporterar Dagens Medicin. Könets betydelse var större än man tidigare trott. Fynden visar att oavsett forskningsfält bör man ta hänsyn till kön vid utformning och analys av djurstudier.

Fler nyheter finns under Aktuellt!


Janusmed kön & genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Janusmed kön & genus inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se tjänsterna Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning.

Innehållet i källan är under uppbyggnad. I dagsläget finns texter för ca 250 läkemedelssubstanser inom flera terapiområden – se Sökbara substanser för mer information. Källan fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration (FDA).