Miljö och läkemedel

OBS! Etinylöstradiol och östradiol heter etinylestradiol respektive estradiol i databasen.


Miljöklassificerade läkemedel kan nu sökas ovan
direkt från en databas

Informationen om miljöklassificerade läkemedel har flyttats över till en databas och klassificeringen utvidgats med uppgifter om i vilka produkter på svenska marknaden som substanserna ingår. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod.

Miljöinformationen för de substanser som finns med Stockholms läns landstings förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser inom Stockholms län har kompletterats med uppgifter om förekomst i vatten, försäljningsstatistik med mera. Övriga substanstexter kommer succesivt att förses med utökad information.


Aktuellt

2016-12-28 Vill se mer miljjökrav på läkemedel.
Dagens Medicin

2016-12-08 Hjärtat inför egen hållbarhetsmärkning.
Svensk Farmaci

2016-11-21 Läkemedel säljs utan miljökrav.
svt.se

2016-11-18 Oroande spår av resistenta bakterier i luft.
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

2016-11-15 Billiga läkemedel ett hot mot miljön
forskning.se

2016-11-04 Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk.
DN Debatt

2016-09-19 Var femte gråtrut bär på multiresistenta bakterier
Dagens Nyheter

2016-09-19 Forskare vill skärpa kraven på läkemedelstillverkarna
Dagens Nyheter

2016-08-29 Avloppsvatten ska renas med hjälp av enzymer 
Läkartidningen

2016-07-25 Furosemid – ett potentiellt miljöproblem?
Läkemedelskommittén, Landstinget i Uppsala län, maj 2016

2016-06-09 Ny databas samlar miljödata om läkemedel
Svensk Farmaci

2016-06-09 Dokumentation från konferensen Water and Pharmaceuticals 12-13 april i Uppsala

2016-06-09 Helt ny teknik för rening av läkemedel testas
Svensk Farmaci

2016-05-11 Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. En kunskapssammanställning. Rapport 2016-04.
Svenskt Vatten

2016-04-25 Ny databas för info om läkemedel i miljön
Janusinfo

2016-04-25 Farmacipersonal räddar ett ton läkemedel från tippen
Dagens medicin

2016-04-14 Så ska utsläpp av läkemedel minskas
Läkemedelsvärlden

2016-03-04 P-pillerutsläpp påverkar flera generationer
Örebro universitet

2016-03-03 Läkemedelsverket redovisar – Hur påverkar medicinska produkter regeringens miljömål?
Läkemedelsverket

2016-03-02 Ny rening av läkemedelsrester i avloppsvatten ska utvärderas
Umeå universitet

2016-02-02 Drugs past their expiration date
JAMA

2016-01-12 "Ett hållbart recept för en frisk framtid"
- MistraPharmas avslutande konferens den 14 oktober 2015

Fler nyheter finns under Aktuellt i högermenyn.