Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens nr 2: Tema antibiotika/infektion

Antibiotikaresistenta bakterier är ett ökande globalt hot mot modern sjukvård. Strama har framgångsrikt arbetat för klok antibiotikaanvändning sedan i mitten av 1990-talet, men även här i Sverige ökar antalet anmälningspliktiga antibiotikaresistenta bakterier oroväckande efter en tillfällig nedgång under pandemin.

Evidens tema antibiotika/infektion »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Systemisk och inhalerad fluorokinolonantibiotika – påminnelse om begränsning av användningen
Läkemedelsverket 2023-06-08

Ny studie om självförskrivning av psykofarmaka – äldre män sticker ut
Läkartidningen 2023-05-29

Penicillin ger var fjärde kvinna underlivsbesvär
Läkemedelsvärlden 2023-05-29

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »