Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tema stroke/TIA i nya numret av Evidens

Läs om hur primärvårdens arbete att tidigt behandla riskfaktorer för stroke och TIA har minskat både antalet nya fall och mortaliteten, hur triagering redan i ambulansen räddar liv och hur multiprofessionell rehabilitering i neuroteam är vägen tillbaka efter en stroke. Samt mycket annat.

Evidens tema stroke/TIA »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

Fortsatt rekommendation om Comirnaty till alla födda 1991 och senare
Folkhälsomyndigheten 2021-10-21

Isotretinoin i lågdos effektivt vid akne efter antibiotikakurer
Läkartidningen  2021-10-21

Registrerad kod för läkemedelsgenomgång var inte kopplad till adekvat behandling
Läkartidningen 2021-10-20

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »