Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Nytt nummer av Evidens

Trots att var tredje kvinna i klimakteriet har så svåra besvär att hon önskar någon form av behandling säger sig många ha svårt att hitta adekvat stöd och behandling. Evidens nr 2 har tema urologi och gynekologi med särskilt fokus på klimakterievård.

Evidens tema urologi och gynekologi »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Nu öppnar bokningen av ny påfyllnadsdos för 65+
Vårdgivarguiden 2022-08-17

Fler restanmälda läkemedel första halvåret 2022
Läkartidningen 2022-08-03

Myokardit och perikardit möjlig biverkning av covid-vaccinet Nuvaxovid
Läkemedelsverket 2022-08-03

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »