Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens tema Kloka listan

Årets första nummer av Evidens rapporterar från Kloka listan forum och sammanfattar nyheter och förändringar i 2023 års Kloka listan.

Evidens tema Kloka listan »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Välj rätt antiepileptikum efter erythema multiforme major
Läkartidningen 2023-03-24

Ökning av många smittsamma sjukdomar under 2022
Folkhälsomyndigheten 2023-03-23

Viktigt att stegvis öka insatser vid farmakologisk diarrébehandling
Läkartidningen 2023-03-22

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »