Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypertoni med höga tryck utan encefalopati eller kristecken

Definition

Mycket högt blodtryck (>240/130 mmHg) utan neurologiska symtom eller andra kristecken. Förekommer även vid essentiell hypertoni, ofta medicinslarv.

Utredning

  • Blodtryck i båda armarna.
  • Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. Urinstatus/testremsa.
  • EKG.
  • Lyssna över njurartärerna, kontrollera perifera pulsar.
  • Eventuellt ögonbottenundersökning.

Behandling

Inget behov av drastisk blodtryckssänkning. Amlodipin och/eller enalapril kan användas. Vid hög puls kombinera med tabl Metoprolol depot 50-100 mg. Om rimlig blodtryckssänkning inom 4 tim kan patienten följas upp polikliniskt.

ICD-kod: Beroende på underliggande orsak, I10-I15

Senast ändrad