Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alkohol

Intensivvårdsindikation

Djup medvetslöshet, andningspåverkan, aspiration eller hypotermi (tem­peratur <34,0 °C).

Klinisk bild

Etylalkoholintoxikation är den vanligaste orsaken till medvetslöshet på medicinakuten. Hjärnstamsparalys med koma, andningsförlamning och död kan inträda vid P-Etanol 60–120 mmol/l (2–4 promille). Den individuella toleransen varierar mycket.

Komplikationer

 1. Hypoglykemi som kan utlösa kramper.
 2. Andningsinsufficiens och luftvägsproblem – ta blodgaser, kontrollera svalgreflexer.
 3. Aspiration – auskultation/blodgaser.
 4. Förmakstakyarytmier – vanligt, viker vanligen spontant inom 24 timmar.
 5. Muskeltryckskador – kroppsundersökning/total-CK.
 6. Elektrolytrubbningar – hyponatremi och hypokalemi vanligast.
 7. Skalltrauma – neurologstatus.
 8. Vid grav metabolisk acidos – misstänk metanol- eller etylenglykol-intoxikation.

Utredning

Överväg nedanstående utredning.

Blodprover: Etanol, metanol, paracetamol, elektrolytstatus och glukos. PK, ASAT, ALAT. Blodgaser. Vid misstanke om muskelskada: CK och myoglobin.

EKG.

Pulsoximetri.

DT hjärna vid tecken på skalltrauma.

Behandling

 1. Dåligt väckbar patient ska övervakas i stabilt sidoläge.
 2. Inj Vitamin-B1 50 mg/ml, 2 ml iv på vid indikation.
 3. Överväg inj Narcanti och/eller inj Lanexat vid misstänkt blandförgiftning eller andningspåverkan.
 4. Korrigera hypoglykemi och elektrolytrubbning vb.
 5. Ge vätska, inf Ringer-Acetat 1 000 ml under 6 tim vid medvetslöshet.
 6. Överväg KAD, kontrollera diures.

ICD-koder: Etylalkoholintoxikation F10.0; Etanol T51.0; Oavsiktlig förgiftning X45.9; Förgiftning, med avsikt att skada sig själv X65.9

Senast ändrad 2019-09-18