Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

GHB

Gammahydroxybutyrat är klassat som narkotika men det är en kroppsegen substans med effekter på CNS. Substansen syntetiseras illegalt och intas i berusningssyfte, oftast peroralt. Fotogenliknande doft.

Farmakokinetik och toxicitet

Snabb absorption med påverkan efter 15 min och toppkoncentration inom 1,5-2 tim. Passerar blod-hjärnbarriären. Metaboliseras i de flesta vävnader till koldioxid och vatten. En del kan även metaboliseras till GABA. Cirka 10 % utsöndras icke-metaboliserat via urinen. Halveringstiden är ca 30 min. Om adekvat symtomatisk behandling mycket god prognos.

1 g GHB (1 kapsyl), lindrigt rus, som varar ca 1 tim.

2 g GHB leder till sömn inom 30 min.

3-4 g GHB orsakar koma, varaktighet 3-5 tim.

5-6 g GHB orsakar djupt koma med risk för andnings- och cirkulationssvikt.

Klinisk bild

  1. CNS-depression, slöhet till djupt koma. Vanligen vaknar personen upp spontant och abrupt inom 1-2 timmar och har i regel inga symtom 4-8 timmar efter exponeringen.
  2. Minskad muskeltonus, kräkningar. Muskelryckningar förekommer.
  3. Risk för andningsdepression. Cheyne-Stokes andning vanlig.
  4. Bradykardi men oftast normalt blodtryck och EKG. Cirkulationspåverkan förekommer.
  5. Övergående hypokalemi och hypernatremi förekommer.
  6. Delirium vid avbruten hög (daglig) konsumtion.

Utredning - Provtagning

Blodgas. Elektrolyter. P-Glukos.

Behandling

  1. Symtomatisk, andningsövervakning. Kol har begränsat värde, då patienten är medvetandesänkt.
  2. Atropin vid bradykardi. Vätska vid hypotension.
  3. Korrigera elektrolytrubbning (hypokalemi).
  4. Uppvaknandet är ofta abrupt och kan följas av förvirring samt hallucinos. Sedering med propofol vb.

Senast ändrad