Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorokinfosfat

Överdos hos vuxna med 20-25 tabl klorokinfosfat à 250 mg medför en potentiellt dödlig förgiftning på grund av hjärttoxicitet även om adekvata intensivvårdsåtgärder insätts snabbt. Indikationerna för klorokinfosfat är främst profylax och behandling av malaria samt behandling av reumatoid artrit.

Farmakokinetik

Klorokin absorberas snabbt och maximal koncentration uppnås efter 3-6 timmar. Klorokin utsöndras huvudsakligen via njurarna. Halveringstiden är 3-5 dygn vid normal njurfunktion.

Klinisk bild

Symtomen kan komma mycket snabbt (minuter-timmar).

I lindrigare fall: Huvudvärk, yrsel, synrubbningar, tinnitus, excitation, illamående, kräkningar.

I allvarligare fall: Somnolens, koma, kramper (kan debutera sent), andningsdepression och maligna arytmier. EKG: Breddökade QRS-komplex. Allvarliga arytmier kan kvarstå i flera dygn. Hypokalemi, hypokalcemi, hypoglykemi, metabolisk acidos. Hjärnödem.

Behandling

Kontakta GIC.

Senast ändrad