Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nätdroger

Förutom spice (olika rökmixar av syntetiska cannabinoider) finns ett flertal droger som handlas över nätet.

MDPV (katinonderivat) som även går under namn som badsalt, monkey dust eller kannibaldrog är ett potent centralstimulerande medel som dess-utom är svårdoserat. Risk för multiorgansvikt. MT-45 är en syntetisk opioid som orsakat flera dödsfall bland annat vid fasthållning. PMMA(para-metoxi-metamfetamin) är en narkotika-klassad ectasy-liknande substans som har saluförts i form av superman tabletter och där flera dödsfall har inträffat.

Vid misstanke på intag av nätdrog och symtom som oro, agitation, agiterat delirium, hypertermi rekommenderas i första hand tidig sedering med propofol iv eller inj ketamin (100-)200 mg im. Detta kräver narkosassistans och kontinuerlig övervakning, i regel IMA- eller IVA-vård.

Vid oklara förgiftningar där substansen misstänks vara någon typ av internetdrog kan man kostnadsfritt skicka urin-/blodprov till till STRIDA: Avdelning för klinisk farmakologi, Karolinska, Solna.

Senast ändrad