Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Spice

Spice är benämning på syntetiska kannabinoider. Beställes ofta över internet. Substanserna sprejas på torkade växtdelar (tobak, läkemalva, te) och röks sedan. Drogen är lättåtkommlig och bruket har ökat kraftigt sista åren. Vid beställning över nätet levereras spice i påsar om 3-5 g. Ett flertal kannabinoider har narkotikaklassats men det finns idag flera hundra varianter och laboratorierna utveckar hela tiden nya. Även symtomen kan variera. Effekt inom 10 min efter rökning.

Klinisk bild

  1. Lindrig takykardi och lindrig hypertoni. Kräkning, huvudvärk, yrsel, mydriasis, svettning, ryckningar och domningar är vanliga symtom.
  2. CNS-deprepression, medvetslöshet, kramper och även stroke är beskrivet. Akut psykos och uttalad hallucinos förekommer.
  3. Uttalad takykardi, kardiell ischemi och ST-höjningar.
  4. Hyperglykemi och hypokalemi förekommer.
  5. Akut njursvikt som krävt dialys (kannabinoider typ XLR-11). Kannabinoiderna är ej i sig dialyserbara.

Utredning - Provtagning

Blodgas. Elektrolyter. P-Glukos.

Behandling

  1. Symtomatisk behandling med övervakning av puls/blodtryck och medvetandegrad.
  2. Diazepam mot kramper, oro och ångest.
  3. Korrigera elektrolytrubbning (hypokalemi).

Senast ändrad