Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Leukocytos

Definition

Lätt förhöjt LPK är vanligt vid många akuta sjukdomstillstånd. Kan även ses hos rökare, efter splenektomi samt vid steroidbehandling. Måttligt förhöjda LPK-värden 30-50 x 109/l kan orsakas av infektion eller hematologisk malignitet. LPK >50 talar för hematologisk malignitet (akut eller kronisk leukemi). Uttalad leukocytos kan även ses vid vissa infektioner.

Utredning

Beror leukocytosen på infektion eller malign blodsjukdom?

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, B-Celler, CRP.

Behandling

Riktas mot infektionen/orsaken. Vid misstanke på nydebuterad hematologisk malignitet kontaktas hematolog snarast.

ICD-kod: Leukocytos D72.8

Senast ändrad