Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artrit – bakteriell

Klinisk bild

Akut ledsvullnad. Monoartikulär i 90%. Uttalad inflammation som regel med värmeökning och rodnad led. Drabbar sällan frisk individ. Immunosuppression och högdos steroider predisponerar. Ibland är orsaken ledpunktion, tandsanering eller urinvägskateter. Artriten drabbar ofta tidigare skadad led.

Utredning

Ledvätskeanalysen visar höga nivåer av leukocyter i ledvätska. Positivt odlingsfynd. Artrit i höftled tappas med hjälp av ultraljud. Direktfärga för bakterier för snabbare diagnostik. Odla även från blod och misstänkt primärt infektionsfokus.

Vid infektion i protesled, ta vävnadsprover före antibiotika.

Behandling

Parenteral antibiotikaterapi omedelbart efter odlingar.

  • Hudfokus: Inj Kloxacillin 2 g x 3 iv.
  • Oklart fokus: Inj Cefotaxim 1-2 g x 3 iv eller inj Kloxacillin 2 g x 3 iv + inj Gentamycin 4-5(-7) mg/kg x 1 iv som engångsinjektion.
  • Penicillinallergi: Hudfokus, inj Klindamycin 150 mg/ml, 4 ml x 3 iv.
  • Penicillinallergi och oklart fokus: Inj trimetoprim-sulfa (Bactrim) 10 ml x 2 iv.

Rengör leden genom upprepade tappningar med sköljningar eller spoldränage. God prognos om tidig behandling men obehandlad kan leden destrueras på några dygn. Inläggning på infektions- eller ortopedklinik.

Fynd vid analys av ledvätska


Leukocyter x109/l

Polymorf-kärniga celler i procent

Kristaller

Viskositet

Laktat mmol/l

Normalfynd

<0,2

<25


Hög


Artros

<5

<25


Hög


Aseptisk artrit

5-75

50-75


Måttlig-låg

<5

Kristall-artrit

5-75

50-75

Urat

Pyrofosfat

Låg

<5

Bakteriell artrit

>75

>75


Låg

>6


ICD-kod: Artrit-infektiös UNS M00.9

Senast ändrad