Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Identifiera sköra äldre och anpassa behandlingen med stöd av råden i Klok läkemedels­behandling av de mest sjuka äldre

Bild på broschyr om läkemedelsbehandling av äldre.

Bedömning av skörhet och multisjuklighet ska vara rutin vid vård av äldre. Patientgruppen de mest sjuka och sköra äldre finns både inom primärvård och slutenvård och möter ofta läkare som inte är specialister på geriatrisk farmakoterapi. Rekommendationerna i Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre är ett stöd för optimering av läkemedelsbehandlingen för denna patientgrupp. Ska läkemedelsbehandling initieras? Ska pågående behandling justeras eller avslutas?

I Region Stockholm finns cirka 7 500 mest sjuka sköra äldre.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Senast ändrad 2020-01-13

Publicerat
2020-01-02

Detta är ett av
2020 års Kloka råd


De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av Region Stockholms läkemedelskommitté expertgrupper inom olika terapiområden.