Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kombinera inte radium-223 och abirateron

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har inlett en granskning av användningen av radium-223 (Xofigo) i kombination med abirateron (Zytiga) och prednison/prednisolon. Detta på grund av att det i en pågående klinisk studie finns tecken på en ökad risk för död och frakturer vid kombinationen.

Under tiden som EMA:s utvärderingsarbete pågår avråds från samtidig behandling med radium-223, abirateron och prednison/prednisolon vid metastaserande, kastrationsresistent prostatacancer.

Expertgruppen anser att det är bra att EMA tar säkerhetsvarningar på allvar och följer upp nya läkemedel.

Patienter med pågående behandling med radium-223 som har frågor hänvisas till behandlande läkare.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för cancersjukdomar

Källa

  1. Läkemedelsverket. EMA utreder prostatacancerläkemedlet Xofigo. Nyhet 2017-12-04

Senast ändrad

Hitta i sidan

Publicerat
2017-12-15