Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 12 år.

Astmasymtom är tecken på inflammation i luftvägarna. Tidig behandling med inhalationssteroid minskar risken för försämring.

Se filmen om det Kloka rådet nedan. Klicka på CC i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Kortverkande beta-2-stimulerare ger snabb symtomlindring men behandlar inte inflammationen. Det är viktigt att patienten redan från början behandlas med inhalationssteroid och inte förlitar sig enbart på symtomlindring med kortverkande beta-2-stimulerare. Hög användning av enbart beta-2-stimulerare är kopplat till ökad risk för exacerbationer och död även vid så kallad mild astma.

Eftersom det kan vara svårt att motivera patienten att ta inhalationssteroid rekommenderas i första hand en fast kombination av beta-2-stimulerare och inhalationssteroid som vid behovsmedicinering redan vid steg 1 och 2. Rekommendationen gäller även inför fysisk aktivitet.

Som andrahandsalternativ vid steg 2 rekommenderas daglig behandling med inhalationssteroid i separat inhalator och kortverkande beta-2-stimulerare vid behov.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Källa

  1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021
  2. Hardy J, Baggott C, Fingleton J, Reddel HK, Hancox RJ, Harwood M, et al; PRACTICAL study team. Budesonide-formoterol reliever therapy versus maintenance budesonide plus terbutaline reliever therapy in adults with mild to moderate asthma (PRACTICAL): a 52-week, open-label, multicentre, superiority, randomised controlled trial. Lancet 2019; 394: 919–928
  3. Ingemansson M, Wettermark B, Jonsson EW, Bredgard M, Jonsson M, Hedlin G, Kiessling A. Adherence to guidelines for drug treatment of asthma in children: potential for improvement in Swedish primary care. Quality in Primary Care 2012;20:131–9
  4. O'Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, Barnes PJ, Zhong N, Keen C et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma. N Engl J Med. 2018 May 17;378(20):1865-1876
  5. Bateman ED, Reddel HK, FitzGerald JM. As-needed budesonide-formoterol in mild asthma. N Engl J Med. 2018 Aug 30;379(9):898
  6. Reddel HK, Ampon RD, Sawyer SM, Peters MJ. Risks associated with managing asthma without a preventer: urgent healthcare, poor asthma control and over-the-counter reliever use in a cross-sectional population survey. BMJ Open. 2017 Sep 25;7(9):e016688
  7. Reddel HK, Busse WW, Pedersen S, Tan WC, Chen YZ, Jorup C et al. Should recommendations about starting inhaled corticosteroid treatment for mild asthma be based on symptom frequency: a post-hoc efficacy analysis of the START study. Lancet. 2017 Jan 14;389(10065):157-166

Senast ändrad

Instruktionsfilmer och föreläsningar

Inhalera rätt

Adrenalinpennor

Allergi och astma hos vuxna

Publicerat
2022-01-11

Detta är ett av
2022 års Kloka råd


De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper inom olika terapiområden.