Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Välj generika vid nyinsättning av gabapentin, lamotrigin, levetiracetam eller topiramat

Produkter som innehåller gabapentin, lamotrigin, levetiracetam och topiramat är av författningsmässiga skäl inte generiskt utbytbara eftersom de är antiepileptika. Kostnaderna för originalpreparaten är höga, men oftast lägre för generika.

Vid nyinsättning vid epilepsi eller vid behandling på annan indikation rekommenderas därför generika av gabapentin, lamotrigin, levetiracetam och topiramat. Vid förskrivning på andra indikationer än epilepsi torde byte kunna göras utan några medicinska risker.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Senast ändrad

Senast uppdaterat
2021-06-15
(ursprungligen publicerat 2011-02-09)