Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omega-3-fettsyror i parenteral nutrition sällan indicerat

Omega-3-fettsyror som supplement i parenteral nutrition kan vara indicerat till speciellt utvalda patientgrupper, men inte till patienter med behov av parenteral nutrition i allmänhet.

Dokumentationen avseende omega-3-fettsyror som supplement i parenteral nutrition till kritiskt sjuka omfattar med enstaka undantag studier med endast 50–100 patienter. Två metaanalyser [1,2] har nyligen publicerats där man inte sett några positiva kliniska effekter och man konkluderar i båda artiklarna att man inte kan rekommendera rutinanvändning av parenteral fiskolja till gruppen som studerats.

European society for parenteral and enteral nutrition rekommenderar att omega-3-fettsyror ska ingå i parenteral nutrition (rekommendations grad B), men rekommendationen publicerades 2009 och bedöms vara inaktuell.

Studier på icke kritiskt sjuka med inflammatoriska sjukdomar visar sammantaget positiva effekter vid reumatoid artrit såsom minskad morgonstelhet och minskad behov av NSAID [3]. Nyttan vid inflammatorisk tarmsjukdom och astma är emellertid mer oklar [4]. I dessa patientgrupper har huvudsakligen fiskolja givet enteralt studerats.

Expertgruppen för Perioperativ vård och intensivvård utesluter inte att parenteral användning av omega-3-fettsyror till speciellt utvalda patientgrupper, ordinerat av specialistkompetent läkare inom området, kan vara indicerat. Denna rekommendation kan dock inte gälla patienter med behov av parenteral nutrition i allmänhet.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Källa

  1. Manzanares W, Dhaliwal R, Jurewitsch B, Stapleton RD, Jeejeebhoy KN, Heyland DK. Parenteral fish oil lipid emulsions in the critically ill: a systematic review and meta-analysis. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014 Jan;38(1):20-8
  2. Palmer AJ, Ho CK, Ajibola O, Avenell A. The role of ω-3 fatty acid supplemented parenteral nutrition in critical illness in adults: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2013 Jan;41(1):307-16
  3. Calder PC. Session 3: Joint Nutrition Society and Irish Nutrition and Dietetic Institute Symposium on 'Nutrition and autoimmune disease' PUFA, inflammatory processes and rheumatoid arthritis. Proc Nutr Soc. 2008 Nov;67(4):409-18
  4. Calder PC. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: nutrition or pharmacology? Br J Clin Pharmacol. 2013 Mar;75(3):645-62

Senast ändrad