Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uppdatering om en förändrad dosering vid HPV-vaccinering

Gardasil är det vaccin som i Sverige är upphandlat för profylax mot HPV-infektion. Sedan den 1 januari 2015 är ett tvådosschema godkänt för barn 9–13 år med doserna givna med minst sex månaders mellanrum

  • Tvådosschema gäller enbart för barn 9–13 år.
  • Tredosschema måste även fortsättningsvis ges till barn som är 14 år eller äldre och vuxna, samt till immunsupprimerade barn.
  • I ett tredosschema rekommenderas de två första doserna att ges med 1–2 månaders mellanrum och att intervallet mellan dos två och tre ska vara minst 4–5 månader.
  • Den som har påbörjat ett tredosschema och fått de två första doserna måste även ges en tredje dos. Det går inte att räkna två doser med enbart två månaders intervall som ett tvådosschema, utan det måste vara ett intervall på minst sex månader.

Bakgrund

Vaccinet Gardasil skyddar mot fyra humana papillomvirus (HPV)-typer och ingår i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet. Sedan 2012 ges vaccinet via skolhälsovården till flickor mellan 10–12 år (HSLF-FS 2015:6).

Sedan 2012 har det funnits ett catch-up program i Stockholms län för kvinnor födda 1993–1998. År 2013 tillkom ett catch-up program för kvinnor födda 1992 och upp till och med 26 år i Stockholms län.

Vaccinet lanserades med ett schema på tre doser som ges vid 0, 2 och 6 månader. Tre-dosschemat är uppbyggt på en så kallad prime, prime, boost-modell. Studier har visat att en prime, boost-modell fungerar lika bra på flickor under 14 år [1]. Flickor mellan 9–13 år får samma goda immunsvar när de får två doser med 6 månaders mellanrum av HPV-vaccinet Gardsil, som de som är 16–26 år får med tre doser vid 0, 2 och 6 månader. Att detta goda immunsvar även medför god effekt har bekräftats av två stora svenska studier med över en million kvinnor mellan 10–24 år. Den ena studien visade att flickor som var mellan 10–13 år vid första vaccinationsdosen hade mycket bättre skyddseffekt av vaccinet mot kondylom än de som var något äldre [2]. Den andra studien visade väldigt bra effekter på enbart två doser [3].

Boosterdos kan krävas

Det finns i nuläget ingen kunskap om ytterligare boosterdoser av Gardasil kommer att behövas eftersom det inte är känt hur lång duration skyddet har. Detta gäller både för 2- och 3-dosscheman. Alla vaccinerade kvinnor kommer att behöva screenas för livmoderhalscancer, även i framtiden, eftersom vaccinet inte skyddar mot alla HPV-typer som kan leda till HPV-relaterad cancer.

I och med att det nya schemat är uppbyggt på en prime, boost-strategi, är det viktigt att doserna inte ges för tätt, eftersom kroppen då inte hinner bygga ett optimalt immunsvar. En extra dos bör ges om den andra dosen ges för nära den första, det vill säga med mindre än 6 månaders mellanrum. Alla doser bör ges inom en ett-årsperiod.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Källa

  1. Dobson SR, McNeil S, Dionne M, Dawar M, Ogilvie G, Krajden M, et al. Immunogenicity of 2 doses of HPV vaccine in younger adolescents vs 3 doses in young women: a randomized clinical trial. JAMA. 2013 May 1;309(17):1793-802
  2. Leval A, Herweijer E, Ploner A, Eloranta S, Fridman Simard J, Dillner J, et al. Quadrivalent human papillomavirus vaccine effectiveness: a Swedish national cohort study. J Natl Cancer Inst. 2013 Apr 3;105(7):469-74
  3. Herweijer E, Leval A, Ploner A, Eloranta S, Simard JF, Dillner J, et al. Association of varying number of doses of quadrivalent human papillomavirus vaccine with incidence of condyloma. JAMA. 2014 Feb 12;311(6):597-603

Senast ändrad