Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Expertrådsutlåtanden

Expertråds­utlåtanden

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling inom olika terapiområden och kommenterar aktuella medicinska studier. Alla dokumenten finns här under samlingsnamnet expertrådsutlåtanden.

Rekommendationerna bör följas inom både offentlig och privat sjukvård i Stockholms län. I vissa fall kan expertrådens rekommendationer vara snävare än de från nationella organ, såsom Läkemedelsverket.

Expertrådsordföranden

Läs rekommenda­tionerna från Stockholms läns läkemedels­kommittés expertråd