Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ortostatism är vanligt hos äldre. Ompröva behandling med läkemedel som kan sänka blodtrycket

Expertgruppen rekommenderar att ortostatiskt blodtryck tas på äldre och att behandling med läkemedel som kan sänka blodtrycket omprövas regelbundet.

Ortostatism är en vanlig orsak till yrsel hos äldre och kan bidra till en ökad fallrisk. Ortostatism har även associerats med psykiska och kognitiva symtom. En av de vanligaste orsakerna till ortostatism är läkemedelsbiverkningar. Framför allt gäller det hjärt-kärlläkemedel och läkemedel som påverkar centrala nervsystemet. Som exempel kan också nämnas alfa-blockerare för behandling av benign prostatahyperplasi.

Läkemedelsbehandling av högt blodtryck för att minska sjuklighet och död har god evidens upp till 85 års ålder och det är viktigt att äldre inte undanhålls adekvat blodtrycksbehandling. För de äldsta krävs dock ett individualiserat blodtrycksmål med särskild uppmärksamhet på biverkningar såsom ortostatism. Blodtryckskontoll i stående samt regelbunden omprövning av behandlingen med eventuell dosjustering är viktigt.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

  1. Poon IO, Braun U. High prevalence of orthostatic hypotension and its correlation with potentially causative medications among elderly veterans. J Clin Pharm Ther. 2005;2:173-8. PubMed
  2. Verhaeverbeke I, Mets T. Drug-induced orthostatic hypotension in the elderly: avoiding its onset. Drug Saf. 1997;2:105-18. PubMed
  3. Lahrmann H, Cortelli P, Hilz M, Mathias CJ, Struhal W, Tassinari M. EFNS guidelines on the diagnosis and management of orthostatic hypotension. Eur J Neurol. 2006;9:930-6. PubMed
  4. Perlmuter LC, Sarda G, Casavant V, O'Hara K, Hindes M, Knott PT et al. A review of orthostatic blood pressure regulation and its association with mood and cognition. Clin Auton Res. 2012;22(2):99-107. PubMed
  5. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2013 Jul;34(28):2159-219. PubMed

Senast ändrad 2019-07-02

Senast uppdaterat
2016-04-06
(ursprungligen publicerat
2012-02-10)