Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendationer för opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

För rekommendation om behandling med opioider vid långvarig icke cancerrelaterad smärta, se Viss.nu.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar

Uppdaterad: 2018-05-15