Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Undvik samtidig förskrivning av opioidanalgetika och bensodiazepiner

Under senare år har det allt mer uppmärksammats att patienter som står på opioidanalgetika och samtidigt behandlas med bensodiazepiner löper en större risk för allvarlig förgiftning och död.

I flera epidemiologiska undersökningar, från framförallt USA, har det visats att det finns en upp till 15-faldigt ökad risk för död vid samtidig förskrivning av opioidanalgetika och bensodiazepiner, jämfört med en matchad kontrollgrupp som varken behandlades med opioider eller bensodiazepiner [1]. Risken för problem ökar med stigande opioiddoser. Bensodiazepiner är sällan ensamt anledningen till allvarlig förgiftning.

I en befolkningsstudie [2] från USA, noterades ingen ökad dödlighet vid opioiddoser motsvarande under 100 mg morfin per dygn. Hos patienter som samtidigt behandlades med bensodiazepiner och samma opioiddos var andelen dödsfall cirka 10 per 10 000 patientår. Vid morfindoser på 350 mg per dygn var risken för dödsfall på grund av överdos cirka 20 per 10 000 patientår när man inte behandlades med bensodiazepiner. Vid samtidig behandling med bensodiazepiner ökade risken för död på grund av överdos till 65 per 10 000 patientår.

I en annan epidemiologisk studie på amerikanska krigsveteraner [3] sågs ett liknande mönster med cirka 6 dödsfall per 10 000 patientår vid morfindoser mellan 20–50 mg per dygn bland dem som inte stod på bensodiazepiner, jämfört med 20 per 10 000 patientår vid samtidig användning av bensodiazepiner.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har nyligen gått ut med en säkerhetsvarning för kombinationen opioider och bensodiazepiner [4].

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar

Källa

  1. Webster LR. Considering the risks of benzodiazepines and opioids together. Pain Med. 2010 Jun;11(6):801-2. PubMed
  2. Dasgupta N, Funk MJ, Proescholdbell S, Hirsch A, Ribisl KM, Marshall S. Cohort Study of the Impact of High-Dose Opioid Analgesics on Overdose Mortality. Pain Med. 2016 Jan;17(1):85-98. PubMed
  3. Park TW, Saitz R, Ganoczy D, Ilgen MA, Bohnert AS. Benzodiazepine prescribing patterns and deaths from drug overdose among US veterans receiving opioid analgesics: case-cohort study. BMJ. 2015 Jun 10;350:h2698. PubMed
  4. Food and drug administration. FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious risks and death when combining opioid pain or cough medicines with benzodiazepines; requires its strongest warning. Safety announcement 2016-08-31

  Uppdaterad: 2018-05-22

  Publicerat
  2018-01-16

  Detta är ett av
  2018 års Kloka råd

   

  De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd inom olika terapiområden.