Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ)

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Sök i Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ)


Rekommendationerna baseras på Kloka listan 2022.

Senast ändrad

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre


Beställ via e-post
broschyrer.medicarrier@­regionstockholm.se


Broschyren i pdf-format Pdf, 296.6 kB.

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre