Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aktuella rekommendationer och praktiska råd om orala antikoagulantia

Fyra direktverkande Non-vitamin K Orala AntiKoagulantia (NOAK) – trombinhämmaren dabigatran (Pradaxa) samt faktor Xa-hämmarna rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) och edoxaban (Lixiana) – används nu för prevention av stroke vid icke valvulärt förmaksflimmer. De nya medlen är viktiga tillskott till behandlingsarsenalen, men warfarinbehandling är fortfarande ett bra alternativ och ska inte bytas när den fungerar väl. I Kloka Listan 2019 rekommenderas apixaban i första hand och dabigatran jämte warfarin i andra hand.

Nytt projekt: Antikoagulantia hos äldre


Inom ramen för kronikersatsningen som stöds av Sveriges kommuner och landsting har Stockhlms läns landsting initierat ett projekt om antikoagulantiabehandling hos sköra äldre patienter. Projektet är multidisciplinärt och innefattar ledamöter från berörda expertråd inom Stockholms läns läkemedelskommitté samt representanter från trombos/hemostasverksamheter vid akutsjukhusen.


Projektbeskrivning


Warfarin – när, hur och varför?

En projektgrupp med bland annat representanter för flera expertråd arbetar med att analysera och bedöma den information som finns tillgänglig och följer upp behandling vid förmaksflimmer och venös trombos. Gruppen har som uppgift att ta fram värderingar, rekommendationer och praktiska råd om den aktuella behandlingen, i samråd med berörda expertråd.

Här har vi samlat allt material; en del finns att beställa i tryckt form medan sådant som kräver kontinuerliga uppdateringar, för att vara aktuellt, enbart finns att läsa här på webbplatsen.

Information till förskrivare

Idarucizumab (Praxbind) – antidot mot dabigatran (Pradaxa)
2015-12-28

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi
2017-02-21

Jämförande värdering av nya orala antikoagulantia (NOAK) vid förmaksflimmer 2017-07-07

Information till förskrivare om självtestning och egenvård vid behandling med warfarin 2018-12-11

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer
Kortfattad sammanställning av faktorer att beakta angående antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer. Specifika åtgärder för rytm- och frekvensreglering tas inte upp i detta dokument. Sammanställningen representerar läkemedelskommitténs åsikt med beaktande av 2016 års riktlinjer från Europeiska kardiologföreningen samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. 2017-01-17 Läs »
Läs lathund som pdf »

Antikoagulantiabehandling efter intrakraniell blödning 2017-08-28 Läs »

Vaccination och orala antikoagulantia 2019-05-20 Läs »

Blödning och kirurgi vid behandling med nya perorala antikoagulantia Läkartidningen 2014-06-10 Läs »

Projektrapport

Långsam introduktion av nya antikoagulantia i Stockholms läns landsting
2013-01-31

Senast ändrad 2019-05-20