Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bedöm och behandla KOL efter symtom, FEV1 och exacerbationsfrekvens

Symtom och exacerbationsbenägenhet är basen i val av läkemedelsbehandling. FEV1 används för diagnostik och gradering av obstruktiviteten.

Behandlingen ska styras utifrån aktuell sjukdomssituation och anpassas efter symtomgrad och exacerbationsbenägenhet. Behandlingsmålen för varje enskild patient med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, kan grupperas i symtomreduktion och riskreduktion. För stadieindelning används GOLD (goldcopd.org) och Viss.nu.

Symtomen värderas med hjälp av en symtomskala där CAT (COPD assessment test) rekommenderas i första hand. CAT finns tillgänglig via Viss.nu. Vid lindriga symtom är CAT <10 poäng. Patienter som under det senaste året haft två eller fler exacerbationer som behandlats i öppenvård, alternativt minst en sjukhusvårdad exacerbation, anses tillhöra gruppen med ökad risk för kommande exacerbationer.

FEV1=forcerad exspiratorisk volym under första sekunden.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar

Uppdaterad: 2018-05-25

Publicerat
2018-01-17

Detta är ett av
2018 års Kloka råd

 

De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd inom olika terapiområden.