Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandla KOL efter symtom och exacerbationsfrekvens

Behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ska styras utifrån aktuell sjukdomssituation och anpassas efter symtomgrad och exacerbationsbenägenhet. FEV1 används för diagnostik och gradering av obstruktiviteten.

Behandlingsmålen för varje enskild KOL-patient kan grupperas i symtomreduktion och riskreduktion. För stadieindelning används GOLD (goldcopd.org), och viss.nu.

Symtomen värderas med hjälp av en symtomskala där CAT (COPD assessment test) rekommenderas i första hand. CAT finns tillgänglig via viss.nu (KOL). Vid lindriga symtom är CAT <10 poäng.

Patienter som under det senaste året haft två eller fler exacerbationer som behandlats i öppenvård, alternativt minst en sjukhusvårdad exacerbation, anses tillhöra gruppen med ökad risk för kommande exacerbationer.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Senast ändrad 2019-10-11

Publicerat
2019-01-15

Instruktionsfilmer inhalatorer

Inhalera rätt

Detta är ett av
2019 års Kloka råd


De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd inom olika terapiområden.