Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medel vid prostatacancer

För diagnostik, behandling och uppföljning hänvisar expertrådet till Nationellt vårdprogram prostatacancer.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för urologiska sjukdomar

Senast ändrad 2019-04-03