Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Arkiv

Arkiv för läkemedelsvärderingar

Substans

Läkemedel

Användningsområde

Publicerat

aklidiniumbromid

Eklira Genuair

KOL

2013-09-03

aliskiren

Rasilez

Essentiell hypertoni

2008-06-27

aripiprazol

Abilify

Schizofreni

2005-09-16

buprenofin

Norspan

Svåra opioidkänsliga smärtor

2006-12-07

ciklesonid

Alvesco

Underhållsbehandling av astma hos vuxna

2005-12-22

cilostazol

Pletal

Claudicatio intermittens

2009-02-06

cinacalcet

Mimpara

Sekundär hyper-paratyreoidism vid dialysbehandlad njurinsufficiens

2007-04-30

dabigatranetexilat

Pradaxa

Trombosprofylax

2008-01-27

dapagliflozin

Forxiga

Diabetes mellitus typ 2

2013-04-19
uppdaterat
2013-08-29

denosumab

Prolia

Osteoporos

2012-02-16

dronedaron

Multaq

Rytmreglering vid symtomatiskt förmaksflimmer

2011-01-19
uppdaterat
2011-02-08

drotrecogin alfa/aktiverat protein C

Xigris

Svår sepsis som tillägg till standardbehandling

2003-03-27

drotrecogin alfa/aktiverat protein C

Xigris – tillägg

Svår sepsis som tillägg till standardbehandling

2005-05-09

duloxetin

Yentreve

Ansträngningsinkontinens

2006-07-13

eplerenon

Inspra

Hypertoni, hjärtsvikt efter genomgången hjärtinfarkt

2003-12-08

escitalopram

Cipralex

Depression, paniksyndrom

2003-06-10

etoricoxib

Arcoxia

Artros, reumatoid artrit, akut giktartrit

2003-05-20

exenatid

Byetta

Diabetes typ 2

2007-12-20

ezetimib

Ezetrol

Hyperkolesterolemi, sitosterolemi

2003-06-04

flutikasonfuroat

Avamys

Allergisk rinit

2009-03-03
uppdaterat
2009-05-27

fondaparinux

Arixtra

Trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi

2004-02-04

glukosamin

Artrox, Glucosine, Glukosamin Chephasaar, OsteoEze

Lätt till måttlig artros

2003-12-12

glukosamin

Artrox, Glucosine, Glukosamin Chephasaar, OsteoEze - tillägg

Lätt till måttlig artros

2005-09-12

glykopyrron

Seebri Breezhaler

KOL

2013-10-11

humant insulin

Exubera

Diabetes typ 1 och typ 2

2007-02-12

hästkastanjextrakt

Venastat, Venokan

Venös insufficiens

2004-04-23

imikvimod 5%

Aldara

Lokalbehandling av anogenitala kondylom och ytliga basaliom

2005-11-29

indakaterol

Onbrez Breezhaler

KOL

2010-07-14

ivabradin

Procoralan

Stabil angina pectoris

2007-03-12

liraglutide

Victoza

Diabetes mellitus typ 2

2010-06-21

melatonin

Circadin

Sömnproblem

2008-12-30

memantin

Ebixa

Måttligt svår till svår Alzheimers demens

2003-03-17

mirabegron

Betmiga

Överaktiv blåsa

2013-09-04

mometason furoat

Asmanex

Underhållsbehandling av astma

2003-10-28

nikotinsyra

Niaspan

Hyperkolesterolemi, blandad dyslipidemi

2005-06-20

omalizumab

Xolair

Svår allergisk astma

2003-11-05

omalizumab

Xolair - tillägg

Svår allergisk astma

2006-07-05

phleum pratense-allergenextrakt

Grazax

Sublingual immunterapi

2007-03-20

phleum pratense-allergenextrakt

Grazax - tillägg

Sublingual immunterapi

2008-07-09

pimekrolimus

Elidel

Atopisk dermatit

2004-12-29

prasugrel

Efient

Trombocythämning

2009-07-02

pregabalin

Lyrica

Neuropatisk smärta

2006-06-27

rimonabant

Acomplia

Viktnedgång

2007-01-19

rivaroxaban

Xarelto

Trombosprofylax

2008-01-27

rofecoxib

Vioxxakut

Akut smärta

2004-03-18

rosuvastatin

Crestor

Hyperkolesterolemi, blandad dyslipidemi

2003-04-30

sitagliptin

Januvia

Diabetes typ 2

2007-12-10

solifenacin

Vesicare

Överaktiv blåsa

2008-04-24

strontiumranelat

Protelos

Postmenopausal osteoporos

2006-07-11

talidomid

Thalidomide Pharmion mfl

Terapiresistent multipelt myelom

2004-11-17

tapentadol

Palexia/Depot

Svår opioidkänslig smärta

2011-06-30
uppdaterat
2016-06-09

tegaserod maleat

Zelmac, Zelnorm

Irriterad tarm med obstipation som huvudsymtom

2003-06-25

teriparatid

Forsteo

Manifest osteoporos hos postmenopausala kvinnor

2004-07-06

tiotropium

Spiriva

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

2003-06-27

tolvaptan

Samsca

Hyponatremi vid SIADH

2010-07-28

valdecoxib

Bextra

Artros, reumatoid artrit, primär dysmenorré

2004-07-28

vareniklin

Champix

Rökavvänjning

2007-07-09

ximelagatran

Exanta/Exarta

Trombosprofylax

2004-06-08

nalmefen

Selincro

Alkoholberoende

2014-11-27