Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Primärvård – behandlings­rekommendationer

Ladda ner Stramas nationella app

Nationella rekommendationer för både öppen- och slutenvård finns i appen Strama nationell. App Store eller Google Play eller direkt med QR-koden.

QR-kod nationella strama
figur nationella strama
Regnbågsbroschyr

Behandlings­rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård


Beställning: strama@regionstockholm.se


Broschyren i pdf-format