Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Primärvård – behandlings­rekommendationer

Ladda ner Stramas nationella app

Programråd Strama har nu tagit fram nationella behandlingsrekommendationer för infektioner hos vuxna på sjukhus . Vi ersätter därför våra tidigare rekommendationer för slutenvård med dessa. Rekommendationerna kan också laddas ner som appen Strama Nationell via App Store eller Google Play eller direkt med QR-koden.

QR-kod nationella strama
figur nationella strama
Regnbågsbroschyr