Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Primärvård – behandlings­rekommendationer

Ladda ner Strama Stockholms app

Appen är en förkortad version av Strama Stockholms behandlingsrekommendationer. Den är uppdelad i en öppenvårdsdel, en profylaxdel och en tandvårdsdel. För slutenvård hänvisas till Stramas nationella app. Varje del har underrubriker för varje behandlingsområde. Tanken är att läkare och tandläkare alltid ska ha uppdaterade och lätttillgängliga behandlingsriktlinjer om antibiotika. För mer utförlig information hänvisas fortfarande till behandlingsrekommendationerna ovan.

Appen laddas ner på App Store eller Google Play och heter Strama SLL.

Strama Stockholm app

Under hösten 2012 har Strama Stockholm utarbetat en applikation för Smartphones, i samarbete med IT-företaget Softwerk, som stöd för läkare och tandläkare att välja rätt – eller avstå – antibiotika vid de vanligaste infektionerna. Strama Norrbottens applikation har varit förlaga.

Stockholmarna hämtar fortfarande ut mest antibiotika i landet per capita. För att begränsa att antibiotika skrivs ut i onödan behövs uppdaterad och lättåtkomlig information för förskrivarna.

Regnbågsbroschyr