Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beslutsstöd

Beslutsstöd

Här hittar du kunskapsstöd för läkemedelsinteraktioner, läkemedel vid graviditet och amning, njurfunktion samt köns- och genusaspekter på läkemedelsanvändning. Du hittar också Kloka listan och Miljödatabasen. 

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.