Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aktuellt

Statiner, triptaner och hostmedel
Texterna om statiner (ATC-kod C10AA), triptaner (N02CC) och hostmedel (R05C) har uppdaterats.
2019-11-19

Antikonceptionella medel och bensodiazepiner
Nu är alla våra texter om hormonella antikonceptionella medel (ATC-kod G03A) och bensodiazepiner (ATC-koder N05BA och N05CD) uppdaterade.
2019-08-22

Opioider och lokalanestetika
Alla våra texter om opioider (ATC-kod N02A) och lokalanestetika (ATC-kod N01BB) är nu uppdaterade.
2019-02-18

Allergi- och astmaläkemedel
Behandla allergi och astma under graviditet och amning
2018-05-23

Antipsykotika
Alla våra texter om antipsykotika (ATC-kod N05A) är nu uppdaterade.
2018-02-20

FDA skärper varningen för amning vid användning av tramadol och kodein
Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har skärpt varningen för användning av tramadol och kodein vid amning. Båda substanserna utsöndras i bröstmjölk och bedöms innebära en risk framför allt för de som bryter ned substanserna fort. Fallrapporter av kodeinanvändning vid amning har visat uttalad sömnighet, allvarliga andningssvårigheter samt ett dödsfall hos spädbarn.
2017-05-03

Astmamedel
Alla våra texter om bronkdilaterare och inhalationssteroider (ATC-kod R03AC och R03BA) är nu uppdaterade.
2017-02-16

Fänkålste
EMA (European Medicines Agency) avråder ammande från att dricka fänkålste.
2016-12-01

Antiepileptika
Alla våra texter om antiepileptika (ATC-kod N03A) är nu uppdaterade.
2016-11-09

P-piller
P-piller säkert vid amning (ATC-kod G03A).
2016-10-21

Blodtrycksmedel
Nu är alla våra texter om blodtrycksmedel uppdaterade.
2016-05-26

Senast ändrad 2019-11-19