Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

ATC-grupper Janusmed amning

Publicerat 2018-07-23

En överblick på ATC-koder (ATC-grupper).

Magsårsmedel (A02)

Glukokortikoider (H02)

Antibiotika (J01)

Antimykotika (J02)

NSAID (M01A)

Opioder (N02A)

Antiepileptika (N03)

Antidepressiva (N06A)

Antitussiva (R05)

Antihistaminer (R06)

Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Senast ändrad 2018-10-09