Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Salbutamol - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Airomir, Airomir Autohaler, Airsalb, Buventol® Easyhaler, Combivent, Combivent®, Ipramol, Ipratropium/Salbutamol Orion, Ipratropium/Salbutamol Sandoz, Salbutamol 2care4, Salbutamol Arrow, Salipra, Sapimol, Sultanol Inhalationslösung, Ventilastin Novolizer®, Ventolin Diskus, Ventoline Diskus, Ventoline®, Ventoline® Diskus®, Ventoline® Evohaler®

ATC kod: R03AC02, R03AL02

Substanser: salbutamol, salbutamolsulfat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Önskas bronkdilaterare med bättre amningsdokumentation överväg behandling med terbutalin.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.