Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Simvastatin

Klassificering: 3

Preparat: Ezetimib/Simvastatin Krka, Inegy®, Lipcut, Simidon, Simvastatin ACO, Simvastatin Actavis, Simvastatin Alpharma, Simvastatin Alternova, Simvastatin Arrow, Simvastatin Bluefish, Simvastatin Brown, Simvastatin Ebb, Simvastatin Gevita, Simvastatin IVAX, Simvastatin Krka, Simvastatin Mylan, Simvastatin Nycomed, Simvastatin Orifarm, Simvastatin Orion, Simvastatin Pensa, Simvastatin Ranbaxy, Simvastatin ratiopharm, Simvastatin Sandoz, Simvastatin STADA®, Simvastatin Teva, Vabadin, Zocor, Zocord®

ATC kod: C10AA01, C10BA02

Substanser: simvastatin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes. Eventuell inverkan på barnets lipidmetabolism är okänd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.