Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed fosterpåverkan

Aktuellt

Fler nyheter finns under Aktuellt!

Den här tjänsten tillhandahåller bedömningar av eventuell fosterpåverkan, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod. När det två första bokstäverna skrivs in i sökfältet kommer det att presenteras förslag på dokument. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Region Stockholm, ansvarar för tjänsten. Ansvariga för faktainnehållet är Karin Källén, professor, Tornbladinstitutet, Lunds Universitet; Ulrika Nörby, apotekare, doktor i medicinsk vetenskap, HSF; Patrik Sköld, apotekare, HSF; Birger Winbladh, professor, Karolinska Institutet; Lisa Forsberg, specialistläkare, med dr, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Liljeholmen och Katarina Wide, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

A–Z-lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Abakavir
 2. Abatacept
 3. Abciximab
 4. Abirateron
 5. Aceklofenak
 6. Acenokumarol
 7. Acetazolamid
 8. Acetylcystein
 9. Acetylkolin
 10. Acetylsalicylsyra
 11. Aciklovir – lokalt
 12. Aciklovir – systemiskt
 13. Acitretin
 14. Adalimumab
 15. Adapalen
 16. Adefovir
 17. Adenosin
 18. Adrenalin
 19. Adrenalin – ögondroppar
 20. Afatinib
 21. Aflibercept
 22. Agalsidas alfa
 23. Agalsidas beta
 24. Agomelatin
 25. Akamprosat
 26. Akarbos
 27. Aklidinium
 28. Akrivastin
 29. Albendazol
 30. Albumin
 31. Aldesleukin
 32. Alemtuzumab
 33. Alendronat
 34. Alfa-1-proteinashämmare
 35. Alfakalcidol
 36. Alfentanil
 37. Alfuzosin
 38. Alginsyra
 39. Alglukosidas alfa
 40. Alimemazin
 41. Alipogentiparvovek
 42. Alirokumab
 43. Aliskiren
 44. Alklometason
 45. Allergenextrakt
 46. Allergitest
 47. Allopurinol
 48. Almotriptan
 49. Alprazolam
 50. Alprostadil
 51. Alteplas
 52. Altretamin
 53. Amantadin
 54. Ambenon
 55. Ambrisentan
 56. Ambroxol
 57. Amfetamin
 58. Amfotericin
 59. Amidotrizoinsyra
 60. Amifampridin
 61. Amifostin
 62. Amikacin
 63. Amilorid
 64. Aminoglutetimid
 65. Aminohippursyra
 66. Aminolevulinsyra – lokalt
 67. Aminolevulinsyra – systemiskt
 68. Aminosalicylsyra
 69. Aminosyralösningar för parenteral nutrition
 70. Amiodaron
 71. Amitriptylin
 72. Amlodipin
 73. Ammoniumklorid
 74. Amorolfin
 75. Amoxicillin
 76. Ampicillin
 77. Amprenavir
 78. Amrinon
 79. Amsakrin
 80. Amylmetakresol
 81. Anagrelid
 82. Anakinra
 83. Anastrozol
 84. Anidulafungin
 85. Antacida
 86. Antazolin
 87. Antikonceptionella medel
 88. Antilymfocyt immunglobulin
 89. Antitrombin (heparin cofaktor)
 90. Apixaban
 91. Apomorfin
 92. Apraklonidin
 93. Apremilast
 94. Aprepitant
 95. Aprotinin
 96. Argatroban
 97. Aripiprazol
 98. Arseniktrioxid
 99. Artemeter
 100. Artikain
 101. Asfotas alfa
 102. Asparaginas
 103. Ataluren
 104. Atazanavir
 105. Atenolol
 106. Atomoxetin
 107. Atorvastatin
 108. Atosiban
 109. Atovakvon
 110. Atrakurium
 111. Atropin
 112. Auranofin
 113. Avibaktam
 114. Aviptadil
 115. Axitinib
 116. Azacitidin
 117. Azatioprin
 118. Azelastin
 119. Azelinsyra
 120. Azitromycin
 121. Azitromycin – ögondroppar
 122. Aztreonam