Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed fosterpåverkan

Aktuellt

Fler nyheter finns under Aktuellt!

Den här tjänsten tillhandahåller bedömningar av eventuell fosterpåverkan, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod. När det två första bokstäverna skrivs in i sökfältet kommer det att presenteras förslag på dokument. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Stockholms läns landsting, ansvarar för tjänsten. Ansvariga för faktainnehållet är Karin Källén, professor, Tornbladinstitutet, Lunds Universitet; Ulrika Nörby, apotekare, doktor i medicinsk vetenskap, HSF; Patrik Sköld, apotekare, HSF; Birger Winbladh, professor, Karolinska Institutet; Lisa Forsberg, specialistläkare, med dr, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Liljeholmen och Katarina Wide, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

A–Z-lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Paclitaxel
 2. Palbociklib
 3. Palifermin
 4. Paliperidon
 5. Palivisumab
 6. Palonosetron
 7. Pamidronat
 8. Panitumumab
 9. Pankuron
 10. Panobinostat
 11. Pantoprazol
 12. Papaverin
 13. Papillomvirusvaccin
 14. Paracetamol
 15. Parathormon
 16. Parecoxib
 17. Parikalcitol
 18. Paritaprevir
 19. Paromomycin
 20. Paroxetin
 21. Pasireotid
 22. Passiflora incarnata (passionsblomma)
 23. Patiromer
 24. Pazopanib
 25. Pegademas
 26. Pegaptanib
 27. Pegaspargas
 28. Pegfilgrastim
 29. Peginterferon alfa-2a
 30. Peginterferon alfa-2b
 31. Peginterferon beta-1a
 32. Pegvisomant
 33. Pembrolizumab
 34. Pemetrexed
 35. Penciklovir
 36. Penicillamin
 37. Penicillinallergitest
 38. Pentamidin
 39. Pentazocin
 40. Pentosanpolysulfat
 41. Pentostatin
 42. Pentoxifyllin
 43. Pentoxiverin
 44. Pepparmintolja
 45. Perampanel
 46. Perfenazin
 47. Pergolid
 48. Perindopril
 49. Peritonealdialysvätskor
 50. Permetrin
 51. Pertuzumab
 52. Petidin
 53. Pilokarpin
 54. Pimekrolimus
 55. Pimozid
 56. Pindolol
 57. Pioglitazon
 58. Pipamperon
 59. Piperacillin
 60. Piracetam
 61. Pirenzepin
 62. Pirfenidon
 63. Piritramid
 64. Piroxikam
 65. Pivampicillin
 66. Pivmecillinam
 67. Pixantron
 68. Pizotifen
 69. Plerixafor
 70. Podofyllotoxin
 71. Podofyllotoxinderivat
 72. Polikresulen
 73. Polymyxin B – lokalt
 74. Polymyxin B – systemiskt
 75. Polystyrensulfonat
 76. Pomalidomid
 77. Ponatinib
 78. Posakonazol
 79. Pramipexol
 80. Prasugrel
 81. Pravastatin
 82. Prazikvantel
 83. Prazosin
 84. Prednisolon
 85. Prednisolon – ögonpreparat
 86. Prednison
 87. Pregabalin
 88. Prilokain
 89. Primakin
 90. Primidon
 91. Probenecid
 92. Progesteron
 93. Proguanil
 94. Prokainbensylpenicillin
 95. Prokarbasin
 96. Proklorperazin
 97. Prometazin
 98. Propacetamol
 99. Propafenon
 100. Propanol, kombinationer
 101. Propiomazin
 102. Propofol
 103. Propranolol
 104. Propylenglykol
 105. Propyltiouracil
 106. Protamin
 107. Protein C
 108. Protionamid
 109. Protirelin
 110. Protriptylin
 111. Proximetakain
 112. Prukaloprid
 113. Pseudoefedrin
 114. Pyrazinamid
 115. Pyridostigmin
 116. Pyridoxin (vitamin B6)
 117. Pyrimetamin
 118. Pyrvin