Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed fosterpåverkan

Aktuellt

Fler nyheter finns under Aktuellt!

Den här tjänsten tillhandahåller bedömningar av eventuell fosterpåverkan, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod. När det två första bokstäverna skrivs in i sökfältet kommer det att presenteras förslag på dokument. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Region Stockholm, ansvarar för tjänsten. Ansvariga för faktainnehållet är Karin Källén, professor, Tornbladinstitutet, Lunds Universitet; Ulrika Nörby, apotekare, doktor i medicinsk vetenskap, HSF; Patrik Sköld, apotekare, HSF; Birger Winbladh, professor, Karolinska Institutet; Lisa Forsberg, specialistläkare, med dr, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Liljeholmen och Katarina Wide, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

A–Z-lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Paclitaxel
 2. Palbociklib
 3. Palifermin
 4. Paliperidon
 5. Palivisumab
 6. Palonosetron
 7. Pamidronat
 8. Panitumumab
 9. Pankuron
 10. Panobinostat
 11. Pantoprazol
 12. Papaverin
 13. Papillomvirusvaccin
 14. Paracetamol
 15. Parathormon
 16. Parecoxib
 17. Parikalcitol
 18. Paritaprevir
 19. Paromomycin
 20. Paroxetin
 21. Pasireotid
 22. Passiflora incarnata (passionsblomma)
 23. Patiromer
 24. Pazopanib
 25. Pegademas
 26. Pegaptanib
 27. Pegaspargas
 28. Pegfilgrastim
 29. Peginterferon alfa-2a
 30. Peginterferon alfa-2b
 31. Peginterferon beta-1a
 32. Pegvisomant
 33. Pembrolizumab
 34. Pemetrexed
 35. Penciklovir
 36. Penicillamin
 37. Penicillinallergitest
 38. Pentamidin
 39. Pentazocin
 40. Pentosanpolysulfat
 41. Pentostatin
 42. Pentoxifyllin
 43. Pentoxiverin
 44. Perampanel
 45. Perfenazin
 46. Pergolid
 47. Perindopril
 48. Peritonealdialysvätskor
 49. Permetrin
 50. Pertuzumab
 51. Petidin
 52. Pilokarpin
 53. Pimekrolimus
 54. Pimozid
 55. Pindolol
 56. Pioglitazon
 57. Piperacillin
 58. Piracetam
 59. Pirenzepin
 60. Pirfenidon
 61. Piritramid
 62. Piroxikam
 63. Pivampicillin
 64. Pivmecillinam
 65. Pixantron
 66. Pizotifen
 67. Plerixafor
 68. Podofyllotoxin
 69. Podofyllotoxinderivat
 70. Polikresulen
 71. Polymyxin B – lokalt
 72. Polymyxin B – systemiskt
 73. Polystyrensulfonat
 74. Pomalidomid
 75. Ponatinib
 76. Posakonazol
 77. Pramipexol
 78. Prasugrel
 79. Pravastatin
 80. Prazikvantel
 81. Prazosin
 82. Prednisolon
 83. Prednisolon – ögonpreparat
 84. Prednison
 85. Pregabalin
 86. Prilokain
 87. Primakin
 88. Primidon
 89. Probenecid
 90. Progesteron
 91. Proguanil
 92. Prokainbensylpenicillin
 93. Prokarbasin
 94. Proklorperazin
 95. Prometazin
 96. Propacetamol
 97. Propafenon
 98. Propanol, kombinationer
 99. Propiomazin
 100. Propofol
 101. Propranolol
 102. Propylenglykol
 103. Propyltiouracil
 104. Protamin
 105. Protein C
 106. Protionamid
 107. Protirelin
 108. Protriptylin
 109. Proximetakain
 110. Prukaloprid
 111. Pseudoefedrin
 112. Pyrazinamid
 113. Pyridostigmin
 114. Pyridoxin (vitamin B6)
 115. Pyrimetamin
 116. Pyrvin