Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed fosterpåverkan

Aktuellt

Fler nyheter finns under Aktuellt!

Den här tjänsten tillhandahåller bedömningar av eventuell fosterpåverkan, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod. När det två första bokstäverna skrivs in i sökfältet kommer det att presenteras förslag på dokument. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Stockholms läns landsting, ansvarar för tjänsten. Ansvariga för faktainnehållet är Karin Källén, professor, Tornbladinstitutet, Lunds Universitet; Ulrika Nörby, apotekare, doktor i medicinsk vetenskap, HSF; Patrik Sköld, apotekare, HSF; Birger Winbladh, professor, Karolinska Institutet; Lisa Forsberg, specialistläkare, med dr, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Liljeholmen och Katarina Wide, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

A–Z-lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Tadalafil
 2. Tafamidis
 3. Tafluprost
 4. Takrolimus – lokalt
 5. Takrolimus – systemiskt
 6. Talidomid
 7. Talimogen laherparepvek
 8. Tamoxifen
 9. Tamsulosin
 10. Tapentadol
 11. Tasonermin
 12. Tazaroten
 13. Tazobaktam
 14. Technegas
 15. Tedizolid
 16. Teduglutid
 17. Tegafur, kombinationer
 18. Tegaserod
 19. Teikoplanin
 20. Teknetium (Tc-99m) för diagnostik
 21. Telaprevir
 22. Telbivudin
 23. Telitromycin
 24. Telmisartan
 25. Temozolomid
 26. Temsirolimus
 27. Tenecteplas
 28. Teniposid
 29. Tenofoviralafenamid
 30. Tenofovirdisoproxil
 31. Tenoxikam
 32. Teofyllin
 33. Terazosin
 34. Terbinafin – lokalt
 35. Terbinafin – systemiskt
 36. Terbutalin – för inhalation
 37. Terbutalin – systemiskt
 38. Terfenadin
 39. Teriflunomid
 40. Teriparatid
 41. Terlipressin
 42. Test för helicobacter
 43. Testosteron
 44. Tetrabenazin
 45. Tetracyklin
 46. Tetrakain
 47. Tetrakosaktid
 48. Thymus vulgaris och zygis (kryddtimjan och röd timjan)
 49. Tiamazol
 50. Tiaprid
 51. Tibolon
 52. Tietylperazin
 53. Tigecyklin
 54. Tikagrelor
 55. Tiklopidin
 56. Tiludronsyra
 57. Timolol
 58. Tinidazol
 59. Tinzaparin
 60. Tioguanin
 61. Tiopental
 62. Tiopronin
 63. Tioridazin
 64. Tiotepa
 65. Tiotropiumbromid
 66. Tipranavir
 67. Tirilazid
 68. Tirofiban
 69. Tizanidin
 70. Tjäror
 71. Tobramycin
 72. Tobramycin – ögondroppar
 73. Tocilizumab
 74. Tofacitinib
 75. Tokainid
 76. Tokoferol (vitamin E)
 77. Tokofersolan
 78. Tolbutamid
 79. Tolfenamsyra
 80. Tolkapon
 81. Tolterodin
 82. Tolvaptan
 83. Topiramat
 84. Topotekan
 85. Torasemid
 86. Toremifen
 87. Trabektedin
 88. Tramadol
 89. Trametinib
 90. Trandolapril
 91. Tranexamsyra
 92. Tranylcypromin
 93. Trastuzumab
 94. Trastuzumab emtansin
 95. Travoprost
 96. Treprostinil
 97. Tretinoin – lokalt
 98. Tretinoin – systemiskt
 99. Triamcinolon – för hud och slemhinnor
 100. Triamcinolon – för injektion
 101. Triamcinolon – intranasalt
 102. Triazolam
 103. Trientin
 104. Trifluoperazin
 105. Trifluridin, kombinationer
 106. Trihexyfenidyl
 107. Trilostan
 108. Trimegeston
 109. Trimetoprim
 110. Trimetrexat
 111. Trimipramin
 112. Triptorelin
 113. Trofosfamid
 114. Trometamol
 115. Tropikamid
 116. Tropisetron
 117. Trovafloxacin
 118. Tryptofan
 119. Tuberkulin
 120. Tyreotropin alfa
 121. Tårsubstitut och andra indifferenta medel