Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed fosterpåverkan

Aktuellt

Fler nyheter finns under Aktuellt!

Den här tjänsten tillhandahåller bedömningar av eventuell fosterpåverkan, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod. När det två första bokstäverna skrivs in i sökfältet kommer det att presenteras förslag på dokument. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Region Stockholm, ansvarar för tjänsten. Ansvariga för faktainnehållet är Karin Källén, professor, Tornbladinstitutet, Lunds Universitet; Ulrika Nörby, apotekare, doktor i medicinsk vetenskap, HSF; Patrik Sköld, apotekare, HSF; Birger Winbladh, professor, Karolinska Institutet; Lisa Forsberg, specialistläkare, med dr, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Liljeholmen och Katarina Wide, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

A–Z-lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Tadalafil
 2. Tafamidis
 3. Tafluprost
 4. Takrolimus – lokalt
 5. Takrolimus – systemiskt
 6. Talidomid
 7. Talimogen laherparepvek
 8. Tamoxifen
 9. Tamsulosin
 10. Tapentadol
 11. Tasonermin
 12. Tazaroten
 13. Tazobaktam
 14. Technegas
 15. Tedizolid
 16. Teduglutid
 17. Tegafur, kombinationer
 18. Tegaserod
 19. Teikoplanin
 20. Teknetium (Tc-99m) för diagnostik
 21. Telaprevir
 22. Telbivudin
 23. Telitromycin
 24. Telmisartan
 25. Temozolomid
 26. Temsirolimus
 27. Tenecteplas
 28. Teniposid
 29. Tenofoviralafenamid
 30. Tenofovirdisoproxil
 31. Tenoxikam
 32. Teofyllin
 33. Terazosin
 34. Terbinafin – lokalt
 35. Terbinafin – systemiskt
 36. Terbutalin – för inhalation
 37. Terbutalin – systemiskt
 38. Terfenadin
 39. Teriflunomid
 40. Teriparatid
 41. Terlipressin
 42. Test för helicobacter
 43. Testosteron
 44. Tetrabenazin
 45. Tetracyklin
 46. Tetrakain
 47. Tetrakosaktid
 48. Tezakaftor
 49. Thymus vulgaris och zygis (kryddtimjan och röd timjan)
 50. Tiamazol
 51. Tiaprid
 52. Tibolon
 53. Tietylperazin
 54. Tigecyklin
 55. Tikagrelor
 56. Tiklopidin
 57. Tiludronsyra
 58. Timolol
 59. Tinidazol
 60. Tinzaparin
 61. Tioguanin
 62. Tiopental
 63. Tiopronin
 64. Tioridazin
 65. Tiotepa
 66. Tiotropiumbromid
 67. Tipranavir
 68. Tirilazid
 69. Tirofiban
 70. Tizanidin
 71. Tjäror
 72. Tobramycin
 73. Tobramycin – ögondroppar
 74. Tocilizumab
 75. Tofacitinib
 76. Tokainid
 77. Tokoferol (vitamin E)
 78. Tokofersolan
 79. Tolbutamid
 80. Tolfenamsyra
 81. Tolkapon
 82. Tolterodin
 83. Tolvaptan
 84. Topiramat
 85. Topotekan
 86. Torasemid
 87. Toremifen
 88. Trabektedin
 89. Tramadol
 90. Trametinib
 91. Trandolapril
 92. Tranexamsyra
 93. Tranylcypromin
 94. Trastuzumab
 95. Trastuzumab emtansin
 96. Travoprost
 97. Treprostinil
 98. Tretinoin – lokalt
 99. Tretinoin – systemiskt
 100. Triamcinolon – för hud och slemhinnor
 101. Triamcinolon – för injektion
 102. Triamcinolon – intranasalt
 103. Triazolam
 104. Trientin
 105. Trifluoperazin
 106. Trifluridin, kombinationer
 107. Trihexyfenidyl
 108. Trilostan
 109. Trimegeston
 110. Trimetoprim
 111. Trimetrexat
 112. Trimipramin
 113. Triptorelin
 114. Trofosfamid
 115. Trometamol
 116. Tropikamid
 117. Tropisetron
 118. Trovafloxacin
 119. Tryptofan
 120. Tuberkulin
 121. Tyreotropin alfa
 122. Tårsubstitut och andra indifferenta medel