Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aciklovir – lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Acic-Ophtal, Aciklovir ABECE, Aciklovir Apofri, Acivision 30 mg/g Augensalbe, Anti, Geavir®, Virupos, Xerclear, Zoviduo, Zovirax, Zovirax®

ATC kod: D06BB03, D06BB53, S01AD03

Substanser: aciklovir, aciklovirnatrium

Bedömning

Aciklovir som ögonsalva, kräm eller kutant stift kan användas under graviditet utan risk för fostret.

Bakgrund

Användning av aciklovir i ögonsalva eller kräm/kutant stift för dermatologiskt bruk ger inte så höga koncentrationer i blodet att risk för fosterskada behöver diskuteras. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 33 fall med exponering för ögonsalva och 25 fall med exponering för hudkräm uppgiven. 

Uppdaterat: 2019-01-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.