Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Allergenextrakt

Klassificering: 2

Preparat: Acarizax, ACARIZAX, Alutard, Alutard SQ (108) Björk 10 000, Alutard SQ 2-Dermatophagoides Kvalster, Alutard SQ 3-löv, Alutard SQ 3-Träd, Alutard SQ 5-Gräs, Alutard SQ Bigift, Alutard SQ Björk, Alutard SQ Dermatophagoides Farinae, Alutard SQ Dermatophagoides Pteronyssinus, Alutard SQ Getinggift, Alutard SQ Gråbo, Alutard SQ Hundhår, Alutard SQ Hästepitel, Alutard SQ Katthår, Alutard SQ PDL-gräs, Alutard SQ Timotej, Aquagen SQ 3-Lövträd, Aquagen SQ 5-Gräs, Aquagen SQ Bigift, Aquagen SQ Björk, Aquagen SQ Dermatophagoides Farinae, Aquagen SQ Dermatophagoides Pteronyssinus, Aquagen SQ Getinggift, Aquagen SQ Gråbo, Aquagen SQ Hundhår, Aquagen SQ Hästepitel, Aquagen SQ Katthår, Aquagen SQ PDL-gräs, Aquagen SQ Timotej, Getingextrakt, Grazax, Itulazax, SLIToneULTRA Björk Start, SLIToneULTRA Björk Underhåll, Soluprick Positiv Kontroll, Soluprick SQ Bigift, Soluprick SQ Björk, Soluprick SQ Dermatophagoides Farinae, Soluprick SQ Dermatophagoides Pteronyssinus, Soluprick SQ Eng.Rajgräs, Soluprick SQ Getinggift, Soluprick SQ Gråal, Soluprick SQ Gråbo, Soluprick SQ Hassel, Soluprick SQ Hundhår, Soluprick SQ Hundäxing, Soluprick SQ Hästepitel, Soluprick SQ Katthår, Soluprick SQ Råg, Soluprick SQ Timotej, Staloral sublingual solution

ATC kod: V01AA, V01AA02, V01AA03, V01AA05, V01AA07, V01AA10, V01AA11, V01AA20, V04CL

Substanser: allergen, bigift, allergen, björkpollen, allergen, engelskt rajgräspollen, allergen, getinggift, allergen, gråalspollen, allergen, gråbopollen, allergen, hasselpollen, allergen, hundhår, allergen, hundäxingpollen, allergen, husdammskvalster Dermatophagoides farinae, allergen, husdammskvalster Dermatophagoides pteronyssinus, allergen, hästepitel, allergen, katthår, allergen, klibbalspollen, allergen, knylhavrepollen, allergen, rågpollen, allergen, timotejpollen, allergen, ängsgröepollen, allergen, ängskavlepollen, allergen, ängsvingel, histamin, histamin disalicylate, histamindihydroklorid, histaminfosfat

Bedömning

Fortsatt hyposensibilisering och pricktest under graviditet innebär sannolikt ingen ökad risk för fosterskada.

Bakgrund

Allergenpreparat används för hyposensibilisering och pricktest. Någon fosterskadande effekt av allergenextrakt har inte kunnat påvisas, men underlaget är begränsat. Hyposensibilisering  kan fortsätta men bör inte påbörjas under graviditet med hänsyn till en viss risk för anafylaktiska reaktioner. Pricktest kan däremot göras.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 36 barn vars mödrar uppgivit exponering för allergenextrakt i tidig graviditet. Barnen hade ingen missbildningsdiagnos.
 

Uppdaterat: 2019-10-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Pitsios C, Demoly P, Bilò MB, Gerth van Wijk R, Pfaar O, Sturm GJ et al. Clinical contraindications to allergen immunotherapy: an EAACI position paper. Allergy. 2015;70:897-909. PubMed
  2. Shaikh WA, Shaikh SW. A prospective study on the safety of sublingual immunotherapy in pregnancy. Allergy. 2012;67:741-3. PubMed
  3. Cadavid AP, Bannenberg GL, Arck PC, Fitzgerald JS, Markert UR. Prevention and treatment of allergic asthma in pregnancy: from conventional drugs to new therapeutical approaches. Curr Pharm Biotechnol. 2011;12:758-64. PubMed
  4. Shaikh WA. A retrospective study on the safety of immunotherapy in pregnancy. Clin Exp Allergy. 1993;23:857-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.